Niemcy | ECDP Group

Niemcy

ECDP w Niemczech prowadzi pełen wachlarz usług doradczych. Dzięki połączeniu kompetencji prawnych, prawno-podatkowych oraz księgowych zapewniamy Klientom kompleksowe rozwiązania.
Jesteśmy członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej w Berlinie - IHK Berlin. Dzięki przynależności do Izby jesteśmy w stanie pomóc w nawiązaniu kontaktów, znalezieniu partnerów biznesowych i wsparciu w rozwoju biznesu na tym bardzo perspektywicznym rynku. Zapraszamy do współpracy!

Jak pomagamy?

Oferujemy doradztwo z wielu dziedzin prawa, w tym prawa budowlanego, transportowego, karnego gospodarczego i skarbowego, a także doradztwo podatkowe m.in. w postaci ekspertyz i opinii oraz due dilligence.

Przykładowe usługi:

 • zakładanie różnych form spółek handlowych
 • sprzedaż gotowych spółek handlowych
 • obsługa sklepów internetowych, opracowanie regulaminów, polityka prywatności, pouczenia dla konsumentów
 • windykacja i dochodzenie należności
 • wynajem adresu biurowego
 • rejestracja zakładu podatkowego

Dodatkowo dzięki znajomości sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw zarówno w Polsce, jak i w Niemczech mamy możliwość wyjątkowo sprawnej i skutecznej pomocy we wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego pod względem rachunkowym ujęcia transakcji transgranicznych. Oferujemy usługi rachunkowe dla przedsiębiorstw, które wywodzą się z rynku polskiego i prowadzą działalność na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Księgowość w Berlinie różni się od polskiej księgowości m.in. w zakresie:

– czasu na sporządzenie sprawozdania finansowego
– części składowych sprawozdania finansowego
– sposobie przechowywania i archiwizowania dokumentacji
– długości trwania roku obrotowego (tylko w przypadku podjęcia działalności po raz pierwszy)

Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w obsługiwaniu księgowości firm w Berlinie. Możemy wspomóc firmę dodatkowym doradztwem lub całkowicie zastąpić jej dział księgowo-finansowy. Nasi eksperci na bieżąco śledzą zmiany w niemieckim prawie podatkowym i w rygorystycznych obowiązkach księgowych.

Nasze specjalizacje:

 • księgowość finansowa
 • księgowość kadrowo- płacowa
 • rejestracja zakładu podatkowego
 • rozliczanie pracowników oddelegowanych
 • obsługa księgowa firm budowlanych

Chcesz porozmawiać o naszych usługach?

Niemcy - Spółki