Administracja publiczna | ECDP Group

Administracja publiczna

Grupa ECDP posiada zespół specjalistów, zajmujących się świadczeniem usług dla sektora podmiotów publicznych (m.in. z zakresu szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, samorządu terytorialnego).

Oferujemy usługi doradcze, zarówno dla podmiotów należących do administracji centralnej, jednostek samorządów terytorialnych, jak również dla uczelni wyższych oraz spółek państwowych i komunalnych.

Od wielu lat szkolimy i obsługujemy w zakresie rozliczeń podatkowych, jednostki sektora finansów publicznych (m.in. szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego). Doradzamy w ustaleniu właściwych stawek podatku VAT, obliczeniu wskaźnika proporcji odliczenia podatku naliczonego, czy też ustaleniu sposobu wyliczenia tzw. prewspółczynnika. Prowadzimy postępowania podatkowe dla naszych klientów z ww. branży (wielokrotnie zakończone pozytywnym rozstrzygnięciem).

Nasza wiedza – jak i bogate doświadczenie – przełożyły się również na wydanie publikacji książkowej, dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem VAT tej branży („VAT w jednostkach sektora finansów publicznych” Wydawnictwo Beck).

Przeprowadziliśmy również szereg warsztatów dla szkół wyższych m.in. dla Uniwersytetu Jagielońskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej. Dotyczyły one m.in. tematyki negocjacji handlowych, negocjacji w organizacji, negocjacji nastawionych na współpracę, komunikacji interpersonalnej, asertywności, efektywnej współpracy, coachingu pracownika, coachingu jako formy zarządzania, szefowania, procesu grupowego, autoprezentacji, zarządzania: zmianą, czasem, stresem, motywacją, wartościami. Specjalizujemy się w prowadzeniu coachingu indywidualnego oraz grupowego narzędziowego, przede wszystkim coachingu według standardów ICF oraz scrum.org dla pracowników wyższego szczebla administracji państwowej.

Zapraszamy do kontaktu

W ramach tej usługi możemy wykonać m.in.: