Kadry i płace | ECDP Group

Kadry i płace

Dzięki oferowanej przez nas usłudze outsourcingu płac, klienci w znacznym stopniu ograniczają między innymi ryzyko związane z ujawnieniem danych osobowych pracowników, czy informacji dotyczących wynagrodzeń - korzystając jednocześnie z doświadczenia naszej firmy, wiedzy i wypracowanych metod działania. Korzystając z naszych usług klienci mogą być pewni, iż naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie spraw kadrowych jest terminowe oraz zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zakres obsługi płacowej i kadrowej obejmuje między innymi:

  • sporządzanie list płac z uwzględnieniem dodatkowych składników wynagrodzeń, przewidzianych w umowach o pracę oraz regulaminie wynagradzania, a także naliczanie zasiłków chorobowych
  • dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • dokonywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – obliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz sporządzanie rozliczenia rocznego
  • raportowanie kosztów wynagrodzeń do działu finansowego w zależności od potrzeb klienta
  • bieżące prowadzenie akt osobowych oraz monitorowanie terminu ważności wymaganych prawem dokumentów
  • sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych z przychodów osiągniętych na terenie Polski oraz osiągniętych za granicą
  • naliczanie wynagrodzeń w firmach świadczących usługi w zakresie działalności agencji pracy tymczasowej
  • bieżące rozliczanie wynagrodzeń osób fizycznych wykonujących pracę w Polsce oraz za granicą, a zatrudnionych przez podmioty zagraniczne,
  • audyty płacowe i kadrowe

Zapraszamy do kontaktu