Audyty | ECDP Group

Audyty

Prowadzimy audyty i badania sprawozdań finansowych oraz due diligence. Opierając się na wielu latach doświadczeń nabytych podczas współpracy z największymi międzynarodowymi firmami wypracowaliśmy własną metodologię prowadzenia prac audytorskich. Działamy w zespole specjalistów z kilkunastu dziedzin. Każde badanie prowadzimy pod nadzorem biegłego rewidenta.

Co oferujemy?

  • badanie sprawozdań finansowych (dla podmiotów zobowiązanych do ich składania)
  • przegląd sprawozdań finansowych (dla podmiotów bez obowiązku składania)
  • due dilligence w zakresie finansów i rachunkowości – np. dla potrzeb potencjalnego inwestora
  • wyceny przedsiębiorstw, wyceny udziałów i akcji, aportów, znaków towarowych
  • badanie planu przekształcenia, podziału, łączenia przedsiębiorstw
  • tworzenie biznesplanów
  • pomoc w opracowaniu strategii rozwoju
  • inne usługi audytorskie (np. badanie prawidłowości wykorzystania środków unijnych czy sporządzanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych)

Zapraszamy do kontaktu