Biznesplany | ECDP Group

Biznesplany

Świadczone przez nas usługi z zakresu strategii oraz efektywności biznesowej zostały ukierunkowane na wsparcie kluczowych procesów organizacji, definiując szanse oraz zagrożenia wynikające z realizacji założonych celów. Dobrze sporządzony biznesplan odpowiada nie tylko potrzebom wewnętrznym przedsiębiorstwa, ale może stać się również narzędziem komunikacji zewnętrznej, np. w celu pozyskania źródeł inwestycji.

Treść biznesplanu powinna odzwierciedlać aktualną i rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego z różnych punktów widzenia, uwzględniać otoczenie przedsiębiorstwa, prezentować kluczowe kompetencje kadry, przedstawiać kluczowe technologie produkcji, ich energochłonność oraz powinna być napisana językiem zrozumiałym dla odbiorcy – potencjalnego inwestora.

Zapraszamy do kontaktu