Prawo dla biznesu | ECDP Group

Prawo dla biznesu

Prowadzisz działalność w Polsce lub w kilku krajach UE i szukasz pełnego wsparcia w obszarze prawa oraz podatków? W grupie ECDP zrzeszamy kancelarie prawne działające na terenie Polski i kilku krajów Europy, zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Oferta Grupy ECDP obejmuje kompleksowe doradztwo prawne związane z prowadzoną przez klientów działalnością gospodarczą. Na terenie Polski pomagamy m.in. w następujących obszarach:

Prawo korporacyjne

  • bieżące doradztwo prawne, z zakresu regulacji kodeksu cywilnego oraz innych przepisów dotyczących funkcjonowania spółek handlowych
  • przygotowywanie dokumentów oraz formularzy w ramach postępowań rejestrowych oraz reprezentacja w postępowaniach rejestrowych
  • kompleksowa obsługa transakcji zbycia udziałów lub akcji oraz procesów podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego
  • kompleksowa obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń.

Prawo kontraktowe

  • przygotowywanie projektów umów zawieranych przez spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • przygotowywanie ofert i listów intencyjnych, jak również reprezentowanie spółki w negocjacjach, w tym również z udziałem podmiotów zagranicznych
  • bieżąca obsługa prawna zawartych umów, w tym w zakresie nadzoru nad prawidłowością ich realizacji oraz udziału w negocjacjach z kontrahentami

Prawo pracy

  • bieżące doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym m.in. opiniowanie zagadnień prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników, czasem pracy, zasadami wynagradzania pracowników i rozliczania wynagrodzeń, rozwiązywaniem umów o pracę, zasadami naliczania i udzielania urlopów
  • przygotowywanie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak również doradztwo prawne w zakresie zmian wprowadzanych do ww. regulacji wewnątrzzakładowych i dostosowywania ich do bieżących potrzeb pracodawcy
  • reprezentowanie spółki w postępowaniach z zakresu prawa pracy oraz w relacjach ze związkami zawodowym

Oferta Grupy ECDP w 18 krajach świata obejmuje kompleksowe wsparcie prawne dla biznesu we wszystkich obszarach. Chętnie odpowiemy na szczegółowe pytania o dostępne usługi.

Zapraszamy do kontaktu