Przygotowanie firm do RODO | ECDP Group

Przygotowanie firm do RODO

Jeżeli oferujesz towary lub usługi w UE, jeżeli monitorujesz lub analizujesz zachowanie mieszkańców UE – RODO dotyczy Ciebie. RODO to unijne rozporządzenie, które dla przedsiębiorców oznacza rewolucję w dotychczasowych zasadach przetwarzania danych: klientów, kontrahentów, pracowników. Nowe przepisy obowiązują od 25 maja 2018 roku, a ich niestosowanie grozi wielomilionowymi karami dla przedsiębiorców (nawet do 20 mln EUR).

Nowe regulacje dotyczą każdej instytucji, która korzysta lub przechowuje dane osobowe, niezależnie od branży czy formy własności – od małych firm po wielkie korporacje. Reforma wchodzi w życie w Polsce i w każdym państwie członkowskim UE automatycznie. KAŻDY przedsiębiorca powinien przygotować swoją firmę do RODO.

Główne obszary zastosowania RODO –  wpływ na organizację

dział IT, dział prawny, dział sprzedaży, HR, dział marketingu/ obsługi klienta, inne – np. monitoring

Kluczowe zmiany i nowości

 • Realizacja zasady rozliczalności
 • Szacowanie ryzyka w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą
 • Obowiązek prowadzenia rejestrów czynności przetwarzana i kategorii czynności przetwarzania
 • Obowiązek zgłaszania naruszeń (incydentów) do organu nadzoru (72 godziny)
 • Obowiązek powołania DPO (ABI) i zmiana jego statusu
 • Nowe zapisy w umowach o powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Nowe definicje danych zwykłych i danych wrażliwych

 

Jak przygotować firmę na zmiany?

Oferujemy wsparcie przy wdrożeniu regulacji prawnych oraz informatycznych wprowadzonych rozporządzeniem UE nr 2016/679 (RODO) w sprawie ochrony danych osób fizycznych.

Etapy

 • Audyty: prawny i informatyczny
 • Raporty wraz ze sformułowaniem zaleceń
 • Zaprojektowanie działań zgodnych z wymaganiami RODO: wewnętrzna instrukcja wdrożeniowa, dokumentacja i akty wewnętrzne
 • Wsparcie prawne
 • Szkolenia dla pracowników

 

Jak możemy pomóc?

Bazując na doświadczeniu grupy naszych ekspertów w dziedzinie ochrony danych zbudowaliśmy całościowy pakiet wdrożenia przepisów RODO w firmie – od A do Z. Wspieramy przedsiębiorców we wdrażaniu nowych przepisów o ochronie danych osobowych i pomocy w pozyskiwaniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Po uzyskaniu akredytacji ECDP ODO będzie także prowadziło procesy certyfikacji oraz monitorowało poprawność realizacji branżowych kodeksów postępowania.

Nasz zespół tworzą eksperci z unikalnym know-how w dziedzinie ochrony danych osobowych, m.in. z doświadczeniem pracy w urzędach nadzorczych, dużych firmach ubezpieczeniowych czy sektorze finansowym. Kompetencje prawne uzupełnia zespół specjalistów w dziedzinie IT. Dzięki temu nasza oferta umożliwia kompleksowe wdrożenie nowych przepisów w każdej firmie.

 

Chcesz porozmawiać z ekspertem?