Wycena udziałów i przedsiębiorstw | ECDP Group

Wycena udziałów i przedsiębiorstw

Wraz z rozwojem wolnego rynku w Polsce, inwestorzy oraz przedsiębiorstwa przekonali się, jak istotną rolę może pełnić audyt. Ewolucji uległy nie tylko realia biznesowe, ale również sposoby oceny spółki czy kreowania jej wartości. Właściwe ustalenie wartości przedsiębiorstwa, poszczególnych aktywów lub wycena udziałów, jest niezbędne na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

Przede wszystkim konieczne jest w przypadku wystąpienia następujących sytuacji:

  • transakcji kupna-sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa
  • rozliczeń i sporów między udziałowcami, roszczeń i spraw odszkodowawczych
  • wniesienia przedsiębiorstwa aportem do innej spółki
  • pracowniczych planów udziałowych

W procesie wyceniania podmiotów gospodarczych, bądź ich składników, stosujemy różnego rodzaju metody wyceny. Są wśród nich relatywnie proste metody majątkowe oraz szeroka grupa metod złożonych. Dobieramy najbardziej odpowiednią metodę, w zależności od indywidualnych cech danego przedsiębiorstwa i jednocześnie adekwatną dla danego celu wyceny.

Zapraszamy do kontaktu