Strategie rozwoju | ECDP Group

Strategie rozwoju

Strategia rozwoju organizacji jest jednym z najistotniejszych elementów zarządczych. W małych firmach, w których zarządzanie jest mocno scentralizowane, ma ona na ogół charakter nieformalny. Jedynie właściciele dysponują wiedzą na temat kluczowych - w dłuższym okresie - celów i działań przedsiębiorstwa.

W przypadku większych przedsiębiorstw, które wypracowały bardziej zaawansowany (zdecentralizowany) model zarządzania, strategia rozwoju powinna mieć formę oficjalnego dokumentu. Właściciele, zarząd, a także pracownicy firmy muszą wiedzieć dokąd zmierza organizacja i jakie czekają ich wyzwania. Do tego dokumentu odwołują się menadżerowie zarówno wyższego, jak i niższego szczebla, podejmując działania operacyjne.

Rola zewnętrznych konsultantów przy opracowaniu strategii rozwoju jest bardzo istotna. Przede wszystkim odpowiadają oni za określenie właściwej struktury dokumentu, tak aby był on czytelny i zrozumiały. Każde działanie strategiczne musi zmierzać do określonego celu. Ten z kolei powinien uzasadniać poniesienie określonych kosztów.

Zapraszamy do kontaktu