Podatek VAT | ECDP Group

Podatek VAT

Nasz zespół do spraw podatków pośrednich składa się z wysoce wykwalifikowanej kadry ekspertów zajmujących się zagadnieniami podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zapewniamy wsparcie dla klientów z każdej branży. Świadczymy najwyższej jakości pomoc zarówno dla jednostek publicznych, jak i dla sektora prywatnego. Na bieżąco monitorujemy przepisy, analizujemy wyroki sądów oraz interpretacje indywidualne wydawane przez organy podatkowe. Potrafimy szybko reagować na zmieniające się realia gospodarcze i odnaleźć rozwiązania właściwe dla każdego z klientów. Pomagamy zidentyfikować i wyeliminować ryzyko związane z rozliczaniem podatku VAT.

Nasz zespół ekspertów zajmujących się rozliczeniami podatku VAT składa się z kadry specjalistów zajmujących się na co dzień praktycznymi aspektami rozliczeń.

Co oferujemy?

Bieżące doradztwo w zakresie stosowania przepisów podatku VAT:

 • konsultacje telefoniczne
 • cykliczne spotkania w siedzibie klienta
 • odpowiedzi e-mail

Sporządzanie opinii i analiz dotyczących bieżącej, jak i planowanej działalności gospodarczej:

 • analizy oraz pisemne opinie sygnowane podpisem doradcy podatkowego

Pomoc przy rozliczeniach podatku VAT:

 • pomoc przy sporządzaniu deklaracji podatkowych
 • wsparcie przy określaniu właściwej stawki podatku VAT
 • analiza wydatków dających prawo do odliczenia podatku naliczonego
 • wyjaśnianie wątpliwości związanych ze strukturą Jednolitego Pliku Kontrolnego

Analizę skutków przeprowadzonych transakcji gospodarczych:

 • ocena prawidłowości transakcji łańcuchowych i badanie warunków dostaw
 • wskazówki dotyczące stosowania reguł INCOTERMS 2010
 • weryfikacja gromadzonej dokumentacji dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów
 • pomoc w rozliczaniu wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych
 • pomoc oraz konsultacje z zakresu rozliczania polskiego podatku VAT dla podmiotów zagranicznych

Analizę podatkową zawieranych umów:

 • weryfikacja zawieranych umów
 • opracowywanie nowych projektów umów
 • minimalizowanie niekorzystnych konsekwencji podatkowych poprzez proponowanie korzystniejszych postanowień umownych

Konsultację i asystę przy rejestracji zagranicznych przedsiębiorców dla celów podatku VAT w Polsce:

 • przeprowadzenie klienta przez skomplikowane procedury związane z rejestracją
 • pomoc w gromadzeniu dokumentów związanych z rejestracją
 • asysta doradcy podatkowego w kontaktach z urzędem skarbowym

Praktyczne szkolenia branżowe

Zapraszamy do kontaktu