Księgowość | ECDP Group

Księgowość

W codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, gwarantujące minimalne zaangażowanie klientów w procesy księgowe.

Zakres usług księgowych obejmuje między innymi:

  • prowadzenie pełnych ksiąg handlowych (zgodnie z krajowymi uregulowaniami, a także Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości)
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • rozliczenia z organami skarbowymi oraz ZUS
  • sprawozdawczość do GUS, NBP oraz Urzędu Celnego
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • opracowanie budżetów, raportowanie zgodnie z wymaganiami klienta

Wspomagamy organizację i pracę zespołów księgowych. Na życzenie klienta, usługi świadczone są w miejscu prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z wewnętrznymi standardami oraz przy wykorzystaniu jego oprogramowania. Oferujemy zarówno regularną, jak i doraźną pomoc księgową. Ponadto wspomagamy klientów w wyborze i wdrożeniu systemu finansowo-księgowego, opracowaniu polityki rachunkowości, doradzamy w zakresie opracowania i aktualizacji instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych i zakładowych planów kont.

Zapraszamy do kontaktu