Podatki bezpośrednie (CIT, PIT) | ECDP Group

Podatki bezpośrednie (CIT, PIT)

Nasz zespół do spraw podatków bezpośrednich składa się z wysoce wykwalifikowanej kadry ekspertów, zajmujących się zagadnieniami podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Zapewniamy wsparcie dla klientów z każdej branży. Świadczymy najwyższej jakości pomoc, zarówno dla jednostek publicznych, jak i dla sektora prywatnego. Na bieżąco monitorujemy przepisy, analizujemy wyroki sądów oraz interpretacje indywidualne wydawane przez organy podatkowe. Dzięki temu możemy szybko reagować na zmiany i proponować nowe, najkorzystniejsze rozwiązania.

Co oferujemy?

Bieżące doradztwo w zakresie stosowania przepisów:

 • konsultacje telefoniczne
 • cykliczne spotkania w siedzibie klienta
 • odpowiedzi e-mail

Sporządzanie opinii i analiz dotyczących bieżącej, jak i planowanej działalności gospodarczej:

 • analizy oraz pisemne opinie sygnowane podpisem doradcy podatkowego
 • pomoc przy rozliczaniu
 • kwalifikacja do źródeł przychodów
 • weryfikacja przyporządkowywania wydatków do kosztów uzyskania przychodów
 • asysta przy sporządzaniu informacji i deklaracji podatkowych
 • wskazywanie właściwego momentu rozpoznawania przychodów i kosztów podatkowych
 • doradztwo przy realizacji funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
 • analiza stosowanych przez podatnika ulg i odliczeń
 • pomoc przy właściwym rozliczaniu podatku u źródła

Kompleksowe przeglądy podatkowe ukierunkowane na wyszukiwanie i eliminację ryzyka podatkowego:

 • weryfikacja prawidłowości rozliczeń
 • sprawdzenie zasadności korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych
 • przegląd podatkowy zwieńczony kompleksowym raportem, wskazującym obszary ryzyka ze wskazaniem dokładnego sposobu naprawy stwierdzonych nieprawidłowości

Analizę podatkową fuzji, przejęć, restrukturyzacji kapitałowej oraz likwidacji podmiotów gospodarczych

Planowanie podatkowe:

 • planowanie ukierunkowane na zmniejszenie obciążeń podatkowych, włączając w to struktury międzynarodowe
 • doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych
 • analiza prawno-podatkowa skutków nabywania/zbywania papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych

Planowanie rozliczeń podatkowych dla cudzoziemców:

 • wskazywanie obowiązków rozliczenia podatku dochodowego w związku z otrzymaniem dochodu na terytorium Polski
 • analiza postanowień właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Praktyczne szkolenia branżowe

Zapraszamy do kontaktu