ECDP S.R.O. (Ostrawa) | ECDP Group

ECDP S.R.O. (Ostrawa)

Ponúkame komplexné účtovné služby adresované širokej škále príjemcov, najmä poľským subjektom a fyzickým osobám, ktoré pôsobia v Českej republike ako spoločnosti, pobočky alebo podnikatelia.

Ako pomáhame?

Pomáhame pri zakladaní spoločností a pri začatí individuálnej činnosti, organizujeme a pomáhame pri jednotlivých transakciách – t.j. nákup spoločností alebo nehnuteľností. Vykonávame právne a trhové analýzy. Poskytujeme kompletné služby pre kontakty s českými úradmi, spolupracujeme s notármi a advokátskymi kanceláriami. Na základe splnomocnenia pomáhame pri registrácii a poistení automobilov. Na žiadosť zákazníka môžeme participovať pri zriaďovaní bankových účtov a obchodných rozhovorov. Hovoríme poľsky, česky, anglicky a slovensky.

Český trh je pre poľských investorov čoraz atraktívnejší. Neustále rastúce bohatstvo obyvateľstva a nárast turizmu spôsobujú, že sa Česká republika stáva významným trhom pre odbyt a služby, ktoré sú zaťažené nižšou daňovou úrovňou ako v Poľsku. Rovnako ako v prípade iných krajín, aj Česká republika má svoju osobitosť v správnych konaniach a vo vzťahu s úradmi, preto Vás pozývame k spolupráci s ECDP s.r.o. – skúseným partnerom na českom trhu.

Neváhajte a kontaktujte nás