Doradztwo podatkowe – Gdańsk | ECDP Group

Doradztwo podatkowe – Gdańsk

Większość przedsiębiorców szuka możliwości obniżenia kosztów prowadzenia swojej działalności, w tym również kwot uiszczanych podatków. O tym, że istnieją różne strategie optymalizacji podatkowej wiedzą wszyscy zainteresowani tematem. Biorąc to pod uwagę nikogo nie dziwi wzrastająca z każdym rokiem liczba podmiotów świadczących usługi z takiej dziedziny jak doradztwo podatkowe – GdańskWarszawaKatowice – im większe miasto, tym większa konkurencja, ale też ciekawsza oferta, dzięki czemu każdy przedsiębiorca jest w stanie wybrać najodpowiedniejszą dla jego firmy opcję.

Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to przede wszystkim osoba świadcząca usługi z zakresu prawa podatkowego zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Doradztwo podatkowe to jeden z zawodów zaufania publicznego. Co oznacza, że nad osobami wykonującymi ten zawód czuwa Państwowa Komisja ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Ta sama komisja przeprowadza dwuetapowy egzamin na doradcę podatkowego, do którego podejść może każdy absolwent dowolnego kierunku studiów wyższych. Po zdaniu egzaminu odbywa się zapewniające pełną poufność prowadzonych spraw ślubowanie, zakończone wpisem na listę doradców podatkowych.

Jakie usługi?

Jeśli chodzi o zakres usług oferowanych przez osoby zajmujące się doradztwem podatkowym w Gdańsku, to nie odbiega on w żaden sposób od tego oferowanego przez firmy w innych dużych miastach Polski. Tak naprawdę kompetencje doradców podatkowych są kompleksowe i z pewnością większe niż kompetencje księgowych. Zgodnie z obowiązującą ustawą doradcy podatkowi posiadają uprawnienia do działań w zakresie udzielania wszelkiego rodzaju porad i wyjaśnień dotyczących prawa podatkowego i wynikających z nich obowiązków podatkowych, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz wszelkiego rodzaju ewidencji okołopodatkowych. Doradca podatkowy uprawniony jest też do przygotowywania deklaracji oraz zeznań podatkowych, a także do reprezentowania podatników i płatników we wszystkich postępowaniach prawnych prowadzonych przez organy administracyjne. Dzięki doradcy podatkowemu w bezpieczny i rzetelny sposób można zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe.

Decydując się na skorzystanie z usług firmy oferującej doradztwo podatkowe w Gdańsku, należy więc jak najlepiej zapoznać się z ofertami dostępnych na rynku firm oferujących tego typu usługi.

 

Zapraszamy do współpracy:
Karolina Gierszewska
e- mail: karolina.gierszewska@ecddp.pl

Zapraszamy do kontaktu