Firma na Białorusi | ECDP Group

Firma na Białorusi

Białoruś to największe państwo śródlądowe w Europie. Kraj z wielkim potencjałem dla inwestorów z zagranicy. Nic dziwnego, że coraz więcej firm z Polski zainteresowanych jest ekspansją na tamtejszy rynek.

Firma na Białorusi – od czego zacząć?

Białoruskie prawo jasno określa w jakich formach może być prowadzona działalność gospodarcza na terenie Republiki Białoruskiej. Są to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjne – tworzenie i zarządzanie tymi spółkami jak najbliżej podobno do europejskiej praktyki.

Te drugie możemy podzielić na dwie kategorie wedle podziału akcji. Typ pierwszy to Otwarte Spółki Akcyjne. Te spółki mogą swobodnie emitować swoje akcje w obrocie publicznym.

drugi rodzaj spółki akcyjnej to Zamknięta Spółka Akcyjna. Akcje zazwyczaj są podzielone pomiędzy założycieli spółki, ten rodzaj podmiotu nie ma obowiązku publikowania sprawozdań finansowych ze swojej działalności, od 2017 roku Otwarte Spółki Akcyjne tez nie ma obowiązku publikowania sprawozdań finansowych – w źródłach publicznych.

Istnieje jeszcze możliwość stworzenia Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Ta forma prawna daje założycielom dość duży margines swobody. Niewątpliwą zaletą tej spółki jest fakt, że nie podlega ona pod białoruskie prawo papierów wartościowych. Ten rodzaj spółki cieszy się największą popularnością na Białorusi.

 

Podatki na Białorusi

Podatki na Białorusi możemy usystematyzować wedle trzech podstawowych kategorii:

– podatki państwowe,

– podatki lokalne,

– inne opłaty obowiązkowe.

System podatkowy na Białorusi reguluje Kodeks Podatkowy Republiki Białoruś. Podatki z pierwszej kategorii obowiązują na terenie całego kraju i wpływają bezpośrednio do budżetu państwowego. Podatki lokalne zasilają budżet danej jednostki administracyjnej.

Na Białorusi podstawowa stawka podatku od osób prawnych wynosi 18%. Na obniżkę do 10% mogą liczyć podmioty produkujące wyroby laserowo – optyczne, rezydenci parków naukowo – technicznych oraz te podmioty gospodarcze, które sprzedają towary wysoko technologiczne własnej produkcji.

Dla przedsiębiorców szczególnie istotna jest stawka podatku VAT. W obrocie gospodarczym funkcjonują trzy stawki VAT – 0%, 10% i 20%.  Jeśli chodzi o akcyzę to obciążone są nią wyroby tytoniowe oraz alkohol. Kwota podatku może być ustalona wedle twardej stawki, za jednostkę towaru bądź od wartości procentowej.

 

Dlaczego warto prowadzić wymianę handlową z Białorusią?

Po pierwsze Polska jest 5 partnerem biznesowym dla Białorusi. Jesteśmy swoistym oknem na Unię Europejską. Nic dziwnego, że polski kapitał zainwestowany w 2015 roku, to aż  195 milionów dolarów. I cały bilans handlowy to 1,8 miliarda dolarów. To ogromny potencjał, który warto wykorzystać. Zwłaszcza, że rozpoczynając biznes na Białorusi otrzymujemy dostęp do rynku, który liczy sobie 500 milionów konsumentów. I to dlatego, że Białoruś połączona jest z Rosją, Kazachstanem, Armenia i Kirgistan Eurazjatycka Unia Gospodarcza. Państwo białoruskie oferuje preferencyjne warunki dla firm zagranicznych i inwestycje zagraniczne. Kwestia przyciągania inwestycji reguluje „prawo inwestycyjne” i jest dość liberalna. Najlepsze warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa zagraniczne mają stworzone w sześciu wolnych strefach ekonomicznych. Chodzi przede wszystkim o podatki. 0% — podatek dochodowy w ciągu 5 lat; 10% — VAT, w High-Tech Parku 0% — podatek dochodowy w ciągu 15 lat; 0% — VAT, Park Przemysłowy Great Stone 0% — podatek dochodowy w ciągu 10 lat i potem 1/2 podatku; 0% — VAT. Zagraniczne przedsiębiorstwa mogą również skorzystać  z dodatkowych przywilejów, gdy umieszczają swój  nowy biznes na Białorusi w małych i średnich miastach 0% — podatek dochodowy w ciągu 7 lat; 0% — VAT w ciągu 5 lat.

 

Import i eksport z Białorusi. Co kupić, a co sprzedać z zyskiem?

Białoruska gospodarka eksportuje przede wszystkim skroplony gaz oraz produkty naftowe. Dużą popularnością cieszy się białoruskie drewno opałowe, płyty wiórowe, a także nawozy, szkło polerowane czy wyprawione skóry naturalne.

 

A jakie produkty eksportujemy za wschodnią granicę?

Po pierwsze nasze produkty spożywcze. Nabiał, pomidory oraz oczywiście jabłka.Sporym powodzeniem cieszą się polskie kosmetyki, leki i środki higieny oraz sprzęt AGD. Mamy też swój udział w rozwoju białoruskiego przemysłu. Nasz kraj eksportuje na Białoruś polimery, tworzywa sztuczne, konstrukcje stalowe, części do urządzeń elektronicznych.

Zapraszamy do kontaktu