Księgowość Berlin | ECDP Group

Księgowość Berlin

Polska firma, decydując się na ekspansję biznesową w kierunku Niemiec, powinna liczyć się z odmiennymi przepisami księgowymi i podatkowymi, które regulują prowadzenie działalności na terenie tego kraju. Przedsiębiorcy, którzy samodzielnie prowadzą księgowość w Berlinie doskonale znają trud nieustających kontroli skarbowych oraz ciężar sprawozdawczości i wysokich kar za drobne nieścisłości.

Wiele państw, w tym Polska i Niemcy, chcąc wyjść naprzeciw przedsiębiorcom i ujednolicić prawo bilansowe, przyjęło dwie grupy standardów: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). Obejmują one zasady i wytyczne, które narzucają określony sposób przedstawiania sprawozdań finansowych. MSSF i MSR wyznaczają m.in. zakres informacji, jakie sprawozdanie powinno zawierać, definiują metody wyceny aktywów i pasywów oraz ujednolicają sposób prezentacji sprawozdań z przepływów środków pieniężnych.

Przyjęte standardy określają ogólny kierunek zasad rachunkowości. Normy poszczególnych państw nadal cechują się dużą rozbieżnością, ponieważ istotne znaczenie mają lokalne przepisy. Zasady księgowości w Berlinie oparte są na tzw. kodeksie handlowym (Handelsgesetzbuch/HGB). HGB jest niemieckim aktem prawnym, którego podstawowym założeniem jest ułatwianie podejmowania działalności gospodarczej. HGB przede wszystkim reguluje funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz definiuje obowiązujące zasady rachunkowości w Niemczech. Co ważne, przepisy HGB obowiązują nie tylko firmy funkcjonujące na rynku niemieckim, ale również przedsiębiorstwa, które działają w Polsce, ale należą do niemieckich koncernów.

Księgowość w Berlinie różni się od polskiej księgowości m.in. w:

 • czasie na sporządzenie sprawozdania finansowego,
 • częściach składowych sprawozdania finansowego,
 • sposobie przechowywania i archiwizowania dokumentacji,
 • długości trwania roku obrotowego (tylko w przypadku podjęcia działalności po raz pierwszy).

Grupa ECDDP świadczy pełen zakres usług księgowych, w oparciu zarówno o przepisy międzynarodowe, jak i lokalne. Dzięki połączeniu kompetencji prawnych, prawno-podatkowych oraz księgowych Grupa ECDDP zapewnia firmom polsko-niemieckim kompleksowe rozwiązania. Nasz zespół posiada szerokie doświadczenie w obsługiwaniu księgowości firm w Berlinie. Możemy wspomóc firmę dodatkowym doradztwem lub całkowicie zastąpić jej dział księgowo-finansowy. Nasi eksperci na bieżąco śledzą zmiany w niemieckim prawie podatkowym i w rygorystycznych obowiązkach księgowych.

Jakie obszary działań firm polsko-niemieckich wspiera Grupa ECDDP?

 • zakładanie różnych form spółek handlowych,
 • sprzedaż gotowych spółek handlowych,
 • obsługa sklepów internetowych, opracowanie regulaminów, polityki prywatności, pouczeń dla konsumentów,
 • windykacja i dochodzenie należności,
 • biuro wirtualne,
 • księgowość finansowa,
 • rejestracja zakładu podatkowego,
 • rozliczanie pracowników oddelegowanych,
 • obsługa księgowa firm budowlanych,
 • finansowa oraz kadrowo-płacowa księgowość

 

Berlin to lokalizacja, w której ECDP zaprasza do kontaktu z przedstawicielami spółki na rynku niemieckim:

ECDDP Berlin
ECDDP Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
ECDDP Deutschland GmbH
Pariser Straße 42/43
10707 Berlin

tel.:  +49 (0)30 8877 6807
fax:  +49 (0)30 8877 6809
e-mail: contact@ecddp.com

 

Zapraszamy do kontaktu