Szkolenia managerskie – Warszawa | ECDP Group

Szkolenia managerskie – Warszawa

Niezależnie od tego czy mowa o małej czy dużej firmie, stanowisko managera to jedno z najważniejszych stanowisk i dotyczy to wszystkich managerów niezależnie od szczebla czy działu przedsiębiorstwa. Managerowie każdego dnia podejmują szereg kluczowych decyzji, mając świadomość tego, że niejednokrotnie to od ich oceny sytuacji zależy powodzenie przedsięwzięcia. Czego zazwyczaj oczekuje się od managerów? Z całą pewnością dobry manager powinien być osobą niesamowicie odpowiedzialną oraz samodzielną – to na jego barkach bardzo często spoczywa nie tylko odpowiedzialność za konkretny projekt, ale też nadzór nad zespołem ludzi. Manager, oprócz samodzielności oraz odpowiedzialności, powinien też posiadać doświadczenie oraz wiedzę w kwestiach prowadzonych działań, w tym rozumieć biznesowe cele firmy. Z tego wszystkiego jednak najistotniejszą cechą jest umiejętność osiągania wysokich wyników za pomocą pracy zarządzanego zespołu. Do tego niezbędna jest dobra organizacji czasu pracy, zarówno własna jak i podległego zespołu, ze szczególnym nastawienie na precyzyjne określanie priorytetów. Dbanie o dobrą atmosferę pracy i morale zespołu to dbanie o odpowiedni stopień motywacji pracowników, czyli humanistyczny aspekt realizacji stawianych celów – zaangażowany zespół jest bardziej efektywny. Właśnie dlatego tak ważne jest, żeby manager posiadał umiejętności przywódcze, motywacyjne, coachingowe, zwłaszcza na rynku, który coraz bardziej staje się rynkiem pracownika.

Czytając o tych wszystkich wymaganiach, które powinien spełniać dobry manager, można zacząć się zastanawiać, w jaki sposób nabyć tyle umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku managerskim. Bardzo często pojawia się przypuszczenie, że tego typu kursu realizowane są jedynie w miastach typu Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk czyli tam, gdzie można znaleźć dobrze rozwiniętą siatkę szkoleń biznesowych. ECDDP szkolenia jako firma elastyczna, dostosowuje miejsce świadczenia usług, każdorazowo do potrzeb swoich klientów.

Podstawowa różnica między salą szkoleniową, a biurem, halą produkcyjną czy każdym miejscem, w którym realnie odbywa się zarządzanie ludźmi, polega na tym, że w rzeczywistości większość sytuacji managerskich dzieje się w sposób nieprzewidziany.  W konsekwencji managerowie:

  • Ulegają wpływowi bieżących emocji na zachowanie, decyzję i sposób komunikacji
  • Wracają do „starych”, nie zawsze dobrych, ale znanych nawyków

Jesteśmy przekonani że tym, co wywołuje zmianę w realnym stylu zarządzania jest taka konstrukcja szkoleń managerskich, która pozwala zbudować nowe, efektywne nawyki – odruchowe sposoby komunikacji i zachowań. W ten sposób nowe zachowanie ma szansę pojawić się w repertuarze zachowań managera poza salą szkoleniową.

Nasze programy managerskie tworzymy świadomie dzieląc kompetencje na takie, których wykorzystanie można zaplanować (np. expose managerskie , delegowanie zadań) i takie, których zaplanować nie można (np. agresywna lub nieadekwatna reakcja pracownika, brak zgody pracownika na realizację zadania itp.). Pod tym kątem dobieramy sposób ćwiczenia danej kompetencji.

Zapraszamy do kontaktu