ECDP Audyt | ECDP Group

ECDP Audyt

Opierając się na doświadczeniach pracy dla największych międzynarodowych firm wypracowaliśmy własną metodologię prowadzenia prac audytorskich. Oferujemy pełen zakres usług związanych z audytem przeprowadzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Krajowymi Standardami Rewizji. Działamy w zespole specjalistów z kilkunastu dziedzin. Każde badanie prowadzimy pod nadzorem biegłego rewidenta.

Jak pomagamy?

 • Badanie sprawozdań finansowych i konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Audyty i przeglądy sprawozdań finansowych
 • IPO
 • MSSF 9
 • MSSF 15
 • MSSF 16
 • Due Diligence finansowe (inwestycje)
 • Audyty środków pomocowych
 • Kontrola i nadzór wewnętrzny
 • Tworzenie biznesplanów
 • Pomoc w opracowaniu strategii rozwoju

 

ECDP Audyt Sp. zo.o. | Siedziba: Plac Wolności 4  Katowice | KRS: 0000317189 | NIP: 6772326472 | REGON: 120698418

Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez PANA pod nr 3769


Sprawozdanie z przejrzystości działania spółki:

Chcesz zapytać o nasze usługi?