ECDP Group | ECDP Group

ECDP Group

Działamy na rynku od 2005 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków. Zatrudniamy najlepszych ekspertów podatkowych. Posiadamy dobrowolne ubezpieczenie OC w wysokości 20 000 000 zł, co gwarantuje bezpieczeństwo.

Jak pomagamy?

Oferujemy pełen zakres usług doradztwa podatkowego. Świadczymy najwyższej jakości pomoc zarówno dla sektora prywatnego, jak i jednostek finansów publicznych. Zaufali nam zarówno średni przedsiębiorcy, jak i podmioty o zasięgu globalnym.

Wspieramy klientów m. in. w obszarze podatków bezpośrednich i pośrednich, w tym podatku akcyzowego oraz zagadnień związanych z cenami transferowymi. Przeprowadzamy audyty podatkowe. Doradzamy w zakresie podatku od nieruchomości. Potrafimy szybko reagować na zmieniające się realia gospodarcze i znaleźć rozwiązania właściwe dla każdego z klientów. Biegle poruszamy się zarówno po polskich przepisach, jak i regulacjach prawa Unii Europejskiej. Posiadamy obszerną wiedzę z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. Wychodzimy naprzeciw zagranicznym firmom, które chcą skutecznie rozwijać swoją działalność w Polsce. Nasz wykwalifikowany zespół poprowadzi Państwa firmę przez wszystkie etapy postępowania podatkowego.

Na bieżąco monitorujemy przepisy, analizujemy wyroki sądów oraz wydane indywidualne interpretacje podatkowe. Dzięki temu  możemy szybko reagować na zmiany i proponować nowe, najkorzystniejsze rozwiązania.

Przykładowe usługi:

  • Stałe nadzory podatkowe: wyznaczeni eksperci są cały czas do dyspozycji klienta. Klient może kontaktować z nimi telefonicznie oraz drogą elektroniczną. W odpowiedzi na wątpliwości klienta realizowane są konsultacje telefoniczne, odpowiedzi e-mailowe, analizy oraz opinie pisemne. Doradzamy w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich, w tym podatku akcyzowego
  • Audyty podatkowe: przeprowadzamy klasyczne audyty podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości) oraz audyty due diligence; audytujemy rozliczenia konkretnych transakcji gospodarczych
  • Ceny transferowe: tworzymy politykę cen transferowych, sporządzamy dokumentację podatkową, przygotowujemy analizy danych porównawczych (benchmarkingowych)
  • Specjalne strefy ekonomiczne: pomagamy przy rozliczeniach podatkowych działalności w specjalnych strefach ekonomicznych
  • Planowanie podatkowe: wspieramy w optymalizowaniu zobowiązań podatkowych. Pomagamy budować stabilną strategię podatkową planowanych przedsięwzięć
  • Kontrole podatkowe i postępowania: wspieramy Klientów podczas kontroli podatkowych, czynności sprawdzających, postępowań podatkowych i celno-podatkowych, postępowań o stwierdzenie nadpłaty lub zwrotu podatku, postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach podatkowych. Zapewniamy fachowe i przyjazne wsparcie na każdym etapie sprawy podatkowej. Możemy działać jako Państwa pełnomocnicy lub udzielać doraźnych konsultacji

Przez ostatnie lata byliśmy wielokrotnie doceniani czołowymi miejscami w prestiżowych rankingach, m.in. „Największych Firm Doradztwa Podatkowego” Dziennika Gazety Prawnej oraz „Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego” Rzeczpospolitej.

Nasze główne biuro znajduje się w Katowicach. Jesteśmy elastyczni – spotkania z klientami organizujemy w całej Polsce.

Chcesz zapytać o nasze usługi?