ECDDP Audyt Sp. z o.o. | ECDP Group

ECDDP Audyt Sp. z o.o.

Opierając się na doświadczeniach pracy dla największych międzynarodowych wypracowaliśmy własną metodologię prowadzenia prac audytorskich. Oferujemy pełen zakres usług związanych z audytem przeprowadzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Krajowymi Standardami Rewizji. Działamy w zespole specjalistów z kilkunastu dziedzin. Każde badanie prowadzimy pod nadzorem biegłego rewidenta.

Jak pomagamy?

 • Badanie sprawozdań finansowych i konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Audyty i przeglądy sprawozdań finansowych
 • IPO
 • MSSF 9
 • MSSF 15
 • MSSF 16
 • Due Diligence finansowe (inwestycje)
 • Audyty środków pomocowych
 • Kontrola i nadzór wewnętrzny
 • Tworzenie biznesplanów
 • Pomoc w opracowaniu strategii rozwoju

Chcesz zapytać o nasze usługi?

Zarząd spółki