Dotacje | ECDP Group

Dotacje

Grupa ECDP specjalizuje się także w realizacji dotowanych usług rozwojowych dla swoich klientów z sektora MŚP.

Dla klientów z sektora MŚP jesteśmy zdolni zrealizować każdą opisaną na tej witrynie usługę rozwojową, czyli szkolenie, warsztat, projekt, doradztwo, coaching.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Więcej o dotacjach na:

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-portalu/o-nas

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-portalu/regulamin

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

 

Chcesz porozmawiać o tej usłudze ?

W tych krajach świadczymy tę usługę: