Opracowanie procedur akcyzowych | ECDP Group

Opracowanie procedur akcyzowych

Złożony charakter zagadnień akcyzowych powoduje konieczność tworzenia i wdrażania wewnętrznych procedur postępowania w zakresie tego podatku. Usługa ta dedykowana jest w szczególności podmiotom prowadzącym skład podatkowy, zarejestrowanym odbiorcom, zarejestrowanym wysyłającym, podmiotom pośredniczącym, pośredniczącym podmiotom gazowym, pośredniczącym podmiotom węglowym, pośredniczącym podmiotom tytoniowym, producentom energii elektrycznej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi przygotowania procedur akcyzowych.

Korzyści:

  • dokładna weryfikacja procesów związanych z akcyzą istniejących w Państwa przedsiębiorstwie
  • stworzenie prawidłowych modelów (wzorców) postępowania
  • przypisanie określonych obowiązków do konkretnych osób/działów istniejących w Państwa firmie
  • zwiększenie bezpieczeństwa osób zarządzających przedsiębiorstwem, które w razie zaistnienia problemów, będą mogły przypisać odpowiedzialność za ich wystąpienie odpowiednim osobom
  • wzrost świadomości i staranności poszczególnych osób podejmujących czynności w zakresie podatku akcyzowego i w efekcie poprawa ich dbałości o interesy przedsiębiorstwa

Zapraszamy do kontaktu

Powiązane usługi

Gdzie świadczymy usługę?