Opracowanie procedur akcyzowych | ECDP Group

Opracowanie procedur akcyzowych

Złożony charakter zagadnień akcyzowych powoduje konieczność tworzenia i wdrażania wewnętrznych procedur postępowania w zakresie tego podatku. Usługa ta dedykowana jest w szczególności podmiotom prowadzącym skład podatkowy, zarejestrowanym odbiorcom, zarejestrowanym wysyłającym, podmiotom pośredniczącym, pośredniczącym podmiotom gazowym, pośredniczącym podmiotom węglowym, pośredniczącym podmiotom tytoniowym, producentom energii elektrycznej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi przygotowania procedur akcyzowych.

Korzyści:

  • dokładna weryfikacja procesów związanych z akcyzą istniejących w Państwa Przedsiębiorstwie.
  • stworzenie prawidłowych modelów (wzorców) postępowania.
  • przypisanie określonych obowiązków do konkretnych osób/ Działów istniejących w Państwa Firmie.
  • zwiększenie bezpieczeństwa osób zarządzających przedsiębiorstwem, które w razie zaistnienia problemów będą mogły przypisać odpowiedzialność za ich wystąpienie odpowiednim osobom.
  • wzrost świadomości i staranności poszczególnych osób podejmujących czynności w zakresie podatku akcyzowego i w efekcie poprawa ich dbałości o interesy Przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu

Powiązane usługi

Gdzie świadczymy usługę?