Pakiet chroniący przed selektywną windykacją | ECDP Group

Pakiet chroniący przed selektywną windykacją

Pakiet obejmuje opracowanie strategii i wdrożenie środków minimalizujących ryzyko skutecznej windykacji ze strony wierzycieli, którzy podejmują czynności w postępowaniach egzekucyjnych oraz eliminujących zjawisko selektywnego zaspokajania poszczególnych wierzycieli z majątku przedsiębiorstwa. Wdrożone instrumenty umożliwiają wstrzymanie postępowań egzekucyjnych oraz możliwość podjęcia negocjacji ze wszystkimi wierzycielami.

Pakiet chroniący przed selektywną windykacją – obejmujący opracowanie strategii i wdrożenie środków minimalizujących ryzyko skutecznej windykacji ze strony wierzycieli, którzy podejmują czynności w postępowaniach egzekucyjnych oraz eliminujących zjawisko selektywnego zaspokajania poszczególnych wierzycieli z majątku przedsiębiorstwa. Wdrożone instrumenty umożliwiają wstrzymanie postępowań egzekucyjnych oraz możliwość podjęcia negocjacji ze wszystkimi wierzycielami.

Opiekun: Joanna Szlęzak-Matusewicz