Pakiet instytucjonalny | ECDP Group

Pakiet instytucjonalny

Pakiet instytucjonalny – obejmujący kompleksową reprezentację przed organami podatkowymi oraz organami rentowymi i ubezpieczeniowymi (ZUS, KRUS, Fundusz Pracy, PFRON)

Pakiet instytucjonalny – obejmujący kompleksową reprezentację przed organami podatkowymi oraz organami rentowymi i ubezpieczeniowymi (ZUS, KRUS, Fundusz Pracy, PFRON), w tym w szczególności w zakresie sporządzenia:

  • pism procesowych służących ochronie przed sankcjami karno-skarbowymi członków zarządu oraz właścicieli przedsiębiorstw
  • wniosków o odroczenie i zawieszenie poboru należności podatkowych oraz innych należności publicznoprawnych

Ustawa Ordynacja Podatkowa oraz Ustawa o Systemie Ubezpieczeń Społecznych umożliwia przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej zawarcie tzw. układów ratalnych.

Opiekun: Joanna Szlęzak-Matusewicz