Pakiet monitoringu prawno-podatkowego | ECDP Group

Pakiet monitoringu prawno-podatkowego

Pakiet obejmuje audyt podatkowy w zakresie obowiązków i odpowiedzialności podatkowej przedsiębiorców oraz członków zarządu. Jego celem jest ograniczenie ryzyka podatkowego, związanego z błędnym stosowaniem przepisów podatkowych, poprzez wskazanie w jakim zakresie przedsiębiorstwo w okresie zagrożenia epidemicznego jest zwolnione z obowiązków podatkowych, a w jakim obowiązki i odpowiedzialność nie są wyłączone.

Audyt prowadzony jest on-line, na podstawie przygotowanego formularza, który wypełnia przedsiębiorca oraz na podstawie dokumentów źródłowych przesłanych w formie elektronicznej przez przedsiębiorcę.   W ramach audytu możliwe są także rozmowy telefoniczne lub telekonferencje. W ciągu 5 dni roboczych od uzyskania przedmiotowych informacji zobowiązujemy się przekazać zwięzłe memorandum opisujące nasze konkluzje. W ramach podsumowania audytu przedsiębiorca otrzymuje również instrukcję postępowania w zakresie praw i obowiązków podatkowych, której zastosowanie zminimalizuje ryzyko podatkowe wynikające z niewłaściwego stosowania przepisów podatkowych.

Opiekun: Joanna Szlęzak-Matusewicz