Pakiet negocjacji, mediacji i arbitrażu | ECDP Group

Pakiet negocjacji, mediacji i arbitrażu

Pakiet negocjacji, mediacji i arbitrażu – obejmujący komunikację, wsparcie i reprezentację w prowadzeniu negocjacji, mediacji, czy też arbitrażu z partnerami handlowymi oraz instytucjami finansowymi w celu wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań biznesowych i handlowych po ustąpieniu kryzysu i związanych z nim ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Sytuacja ekonomiczna po ustąpieniu pandemii wymusi w wielu przypadkach konieczność renegocjacji umów handlowych i finansowych w celu zachowania płynności finansowej i możliwości dalszego funkcjonowania przedsiębiorstw. Należy przygotować się na wystąpienie sporów na tle wykonywania i kontynuacji współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi. W tej sytuacji kluczowe jest dopasowanie właściwych narzędzi i metod pozasądowego (wobec przewidywanego paraliżu wymiaru sprawiedliwości) rozwiązywania konfliktów, łączących w sobie efektywność, skuteczność i niskie koszty.

W ramach pakietu:

  • opracowujemy indywidualne strategie negocjacyjne w zależności od specyfiki kontrahenta (przeciwnika)
  • obsługujemy proces negocjacji i renegocjacji umów z uwzględnieniem założonych i zidentyfikowanych celów przedsiębiorstwa
  • reprezentujemy przedsiębiorców w mediacjach i arbitrażu

Opiekun: Joanna Szlęzak-Matusewicz