Pakiet ochronny | ECDP Group

Pakiet ochronny

Pakiet ochronny - obejmujący kompleksową ocenę przedsiębiorstwa i otoczenia biznesowego pod kątem ryzyka związanego z odpowiedzialnością podatkową, karno-skarbową, cywilną ciążącą na członkach zarządu spółek handlowych oraz właścicielach.

Pakiet ochronny – obejmujący kompleksową ocenę przedsiębiorstwa i otoczenia biznesowego pod kątem ryzyka związanego z odpowiedzialnością podatkową, karno-skarbową, cywilną ciążącą na członkach zarządu spółek handlowych oraz właścicielach, w tym:

  • przygotowanie skróconego raportu (maksymalnie w ciągu 3 dni od zgromadzenia dokumentacji), obejmującego audyt finansowy i prawny w zakresie ustalenia przesłanek zaistnienia stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorstwa, i oceną wystąpienia ryzyka odpowiedzialności prawnej członków zarządu i właścicieli
  • przygotowanie szczegółowego raportu (maksymalnie w terminie 7 dni od zgromadzenia dokumentacji), obejmującego audyt finansowy i prawny w zakresie ustalenia przesłanek zaistnienia stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorstwa, i oceną wystąpienia ryzyka odpowiedzialności (zarówno cywilnej, jak i karnej) członków zarządu, a także opracowanie kompleksowej strategii eliminującej lub ograniczającej zidentyfikowane ryzyka i umożliwiających kontynuację prowadzenia działalności gospodarczej

Opiekun: Joanna Szlęzak-Matusewicz