Pakiet ochronny | ECDP Group

Pakiet ochronny

Pakiet ochronny -  obejmujący kompleksową ocenę przedsiębiorstwa i otoczenia biznesowego  pod kątem ryzyka związanego z odpowiedzialnością  podatkową, karno-skarbową, cywilną ciążącą na członkach zarządu spółek handlowych oraz właścicielach.

Pakiet ochronny –  obejmujący kompleksową ocenę przedsiębiorstwa i otoczenia biznesowego  pod kątem ryzyka związanego z odpowiedzialnością  podatkową, karno-skarbową, cywilną ciążącą na członkach zarządu spółek handlowych oraz właścicielach,  w tym:

  • Przygotowanie skróconego raportu (maksymalnie w ciągu 3 dni od zgromadzenia dokumentacji) – obejmującego audyt finansowy i prawny   w zakresie ustalenia przesłanek zaistnienia stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorstwa, i oceną wystąpienia ryzyka odpowiedzialności prawnej członków zarządu i właścicieli
  • Przygotowanie szczegółowego raportu (maksymalnie w terminie 7 dni od zgromadzenia dokumentacji) obejmującego audyt finansowy i prawny w zakresie ustalenia przesłanek zaistnienia stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorstwa, i oceną wystąpienia ryzyka odpowiedzialności (zarówno cywilnej jak i karnej) członków zarządu a także opracowanie kompleksowej strategii eliminującej lub ograniczającej zidentyfikowane ryzyka i  umożliwiających kontynuację prowadzenia działalności gospodarczej

Opiekun: Joanna Szlęzak-Matusewicz