Pakiet „wyjścia z biznesu” | ECDP Group

Pakiet „wyjścia z biznesu”

Pakiet obejmuje przygotowanie i wdrożenie scenariuszy bezpiecznego zakończenia określonych przedsięwzięć biznesowych, przy optymalizacji kosztów i redukcji ryzyka prawnego i finansowego. Oferujemy reprezentację w postępowaniach upadłościowych (w tym z możliwością przygotowanej likwidacji pre-pack), likwidacyjnych, jak również przy obsłudze transakcji sprzedaży/przejęcia przedsiębiorstwa.

Pakiet „wyjścia z biznesu” – obejmujący przygotowanie i wdrożenie scenariuszy bezpiecznego zakończenia określonych przedsięwzięć biznesowych, przy optymalizacji kosztów i redukcji ryzyka prawnego i finansowego. Oferujemy reprezentację w postępowaniach upadłościowych (w tym z możliwością przygotowanej likwidacji pre-pack), likwidacyjnych, jak również przy obsłudze transakcji sprzedaży/przejęcia przedsiębiorstwa.

Opiekun: Joanna Szlęzak-Matusewicz