Szkolenia specjalistyczne | ECDP Group

Szkolenia specjalistyczne

W każdej pracy istnieje szereg kompetencji, które są potrzebne do jej wykonania. W dzisiejszych czasach, w których to czynnik ludzki decyduje o przewadze konkurencyjnej organizacji, zadbanie o odpowiedni poziom rozwoju, wiedzy i umiejętności, zaczyna być kluczowy.

Efekt nie jest budowany jedynie przez efektywny system zarządzania, jasne i transparentne cele. Ludzie, w swoim skomplikowaniu i różnicach interpersonalnych, tworzą szereg przeszkód na drodze do osiągania celu. Z naszych doświadczeń wynika, że dobrze zdiagnozowane i zdefiniowane umiejętności specjalistyczne dla wybranych grup zawodowych, mogą wspierać współpracę i osiąganie wyższych rezultatów – zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i zespołowym.

Wybrane szkolenia, które realizujemy:

  1. Komunikacja w zespole
  2. Zarządzanie emocjami
  3. Radzenie sobie ze stresem 
  4. Współpraca w zespole
  5. Asertywność w relacjach
  6. Efektywność osobista
  7. Innowacyjność na co dzień
  8. Polityka antymobbingowa

Zapraszamy do kontaktu