Usługi dodatkowe | ECDP Group

Usługi dodatkowe

Outsourcing procesów biznesowych, takich jak księgowość czy kadry i płace, ma szereg zalet. Daje możliwość redukcji i kontroli kosztów, zapewnia zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz wynagrodzeń, pozwala wyeliminować ryzyko związane z absencją własnych pracowników, a także pozwala klientom na koncentrowaniu się na podstawowym kierunku działalności przedsiębiorstwa.

Naszym celem jest kompleksowe wspieranie klientów w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, dlatego zakres naszych usług uzupełniliśmy dodatkowo między innymi o:

  • opracowanie biznes planu i analiz ekonomiczno-finansowych
  • opracowanie budżetu
  • obsługa wierzytelności
  • przygotowanie dokumentów do wniosku kredytowego lub leasingowego
  • wdrażanie systemów finansowo-księgowych
  • odbiór dokumentów z siedziby klienta
  • usługa w siedzibie klienta
  • sporządzanie raportów zarządczych
  • reprezentowanie klienta w Urzędach Skarbowych i ZUS

Zapraszamy do kontaktu