Usługi dodatkowe | ECDP Group

Usługi dodatkowe

Outsourcing procesów biznesowych, takich jak księgowość czy kadry i płace, ma szereg zalet. Daje możliwość redukcji i kontroli kosztów, zapewnia zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz wynagrodzeń, pozwala wyeliminować ryzyko związane z absencją własnych pracowników, a także pozwala Klientom na koncentrowaniu się na podstawowym kierunku działalności przedsiębiorstwa.

Naszym celem jest kompleksowe wspieranie klientów w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, dlatego zakres naszych usług uzupełniliśmy dodatkowo między innymi o:

  • opracowanie biznes planu i analiz ekonomiczno-finansowych,
  • opracowanie budżetu,
  • obsługa wierzytelności,
  • przygotowanie dokumentów do wniosku kredytowego lub leasingowego,
  • wdrażanie systemów finansowo – księgowych,
  • odbiór dokumentów z siedziby klienta,
  • usługa w siedzibie klienta,
  • sporządzanie raportów zarządczych,
  • reprezentowanie klienta w Urzędach Skarbowych i ZUS.

Zapraszamy do kontaktu