IMD Solicitors LLP | ECDP Group

IMD Solicitors LLP

IMD Solicitors LLP je medzinárodná advokátska kancelária, ktorá je lídrom v poskytovaní komplexných právnych služieb pre spoločnosti v Anglicku a Walese. Advokátska kancelária ponúka širokú škálu právnych služieb pre obchodných a firemných klientov z rôznych odvetví hospodárstva, a to pre malé a stredné podniky, ako aj pre korporátne spoločnosti.

Ako pomáhame?

IMD Solicitors LLP zamestnáva skúsených advokátov a právnikov, ktorí sa špecializujú okrem iného v oblasti obchodného práva, hospodárskeho práva, stavebníctva, dopravy, bankrotu a medzinárodného práva. Odborníci z tímu IMD Solicitors získali vzdelanie vo Veľkej Británii a ďalších európskych krajinách, čo umožňuje uspokojiť očakávania klientov z jurisdikcie Anglicka a Walesu, a taktiež zo zahraničia.

Rozsah právnych služieb zahŕňa:

 •  Založenie spoločnosti
 • Príprava zmlúv
 • Transakcie kúpy a predaja podielov
 • Ochrana autorských práv (IP)
 • Právne spory a arbitráž
 • Technológia v podnikaní
 • Stavebné právo
 • Dopravné právo
 • Pracovné právo
 • Daňové právo
 • Konkurzné právo
 • Vymáhanie pohľadávok

Pre spoločnosť IMD Solicitors je obzvlášť blízka myšlienka komunikácie s klientom v jeho materinskom jazyku a bez použitia právneho žargónu – právnici a advokáti hovoria v 11 jazykoch – po anglicky, poľsky, rumunsky, česky, slovensky, rusky, ukrajinsky, lotyšsky, maďarsky, arménsky a francúzsky.

Neváhajte a kontaktujte nás

Vedenie spoločnosti