Bezpieczeństwo przedsiębiorcy w dobie zmian w prawie i podatkach – wersja krótka | ECDP Group

Bezpieczeństwo przedsiębiorcy w dobie zmian w prawie i podatkach – wersja krótka

Cele szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie ryzyka dla przedsiębiorcy związanego z częstymi zmianami w prawie oraz podatkach, a także sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa wobec zmian.

Program szkolenia

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 2-3 godziny zegarowe wraz z przerwami.

1. Źródła ryzyka
a. dynamiczne zmiany legislacyjne na szczeblu krajowym oraz unijnym,
b. brak implementacji prawa unijnego do prawa krajowego,
c. obciążanie przedsiębiorców nowymi obowiązkami i ciężarami,
d. niejednolita linia orzecznicza sądów oraz interpretacyjna organów podatkowych,
e. błędy lub celowe działania kontrahentów.

2. Jak nadążyć za zmianami w prawie
a. przebieg procesu legislacyjnego,
b. źródła aktów normatywnych,
c. źródła wiedzy o zmianach w prawie,
d. reagowanie na zmiany w prawie w przedsiębiorstwie.

3. Ochrona bezpieczeństwa
a. indywidualne interpretacje podatkowe oraz Wiążąca Informacja Stawkowa,
b. eksperckie opinie podatkowe oraz prawne,
c. stały nadzór podatkowy oraz prawny,
d. audyt podatkowy modelu biznesowego i procesów biznesowych,
e. audyt prawny modelu biznesowego i procesów biznesowych,
f. dokumentacja transakcji dla celów podatkowych,
g. dobre praktyki prawnicze wewnątrz przedsiębiorstwa,
h. narzędzia informatyczne ułatwiające funkcjonowanie podatnika,
i. polityka compliance (zapewnienia zgodności) w przedsiębiorstwie,
j. reagowanie na kontrole podatkowe,
k. dążenie do polubownego rozwiązywania sporów.

4. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Prowadzący:

Paweł Terpiłowskiradca prawny, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy, specjalizujący się w umowach sprzedaży i podatku VAT. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowej korporacji świadczącej usługi BPO, gdzie zajmował stanowisko specjalisty ds. podatku od towarów i usług oraz zarządzał ryzykiem. Współautor publikacji „VAT w branży TSL” oraz wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Infor, Wiedza i Praktyka, a także prelegent w ramach Aula Polska.

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie części/całości informacji programów zawartych w ofercie Grupy ECDP w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu