Ceny transferowe – rewizja obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych za rok 2019 | ECDP Group

Ceny transferowe – rewizja obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych za rok 2019

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych przepisów w zakresie cen transferowych. Uczestnik szkolenia posiądzie wiedzę jak prawidłowo zidentyfikować krąg podmiotów powiązanych oraz rozpoznać transakcje kontrolowane objęte obowiązkiem dokumentacyjnym. W ramach szkolenia omówione zostaną elementy obligatoryjne lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych oraz obowiązki sprawozdawcze i informacyjne. Przedstawione zostaną także sankcje w przypadku niedopełnienia obowiązków ustawowych związanych z cenami transferowymi czy stosowaniem cen nierynkowych. Szkolenie adresowane jest w szczególności do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych a także członków zarządów.

Program szkolenia

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 6 godzin zegarowych wraz z przerwami.

1. Podstawy prawne cen transferowych – katalog ustaw i aktów wykonawczych

2. Podmioty zobligowane do tworzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
a. Kryteria powiązań
b. Progi dokumentacyjne dla jednorodnej transakcji kontrolowanej
c. Transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego

3. Lokalna dokumentacja cen transferowych
a. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych
b. Termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych

4. Grupowa dokumentacja cen transferowych
a. Zakres podmiotowy obowiązku dokumentacyjnego
b. Elementy grupowej dokumentacji cen transferowych
c. Termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych

5. Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne
a. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
b. CIT-8
c. TPR
d. CBC
e. MDR

6. Sankcje

7. Panel dyskusyjny

Prowadzący:

Mateusz Cedro – Partner, Dyrektor Departamentu ds. Postępowań Podatkowych w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k., doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Patrycja Baran – Kierownik Zespołu w Departamencie Cen Transferowych w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy Sp. k., prawnik, doradca podatkowy. Na co dzień zajmuje się problematyką cen transferowych. Do zakresu jej obowiązków należy sporządzanie dokumentacji oraz analiz benchmarkingowych, przy użyciu przeznaczonych do tego narzędzi analitycznych, sporządzanie opinii podatkowych, a także identyfikowanie obowiązków dokumentacyjnych oraz sprawozdawczych ciążących na podatnikach. Autorka publikacji prasowych dotyczących tematyki cen transferowych. Specjalizacja: doradztwo podatkowe, ceny transferowe.

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie części/całości informacji programów zawartych w ofercie Grupy ECDP w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu