Ceny transferowe w praktyce – warsztaty | ECDP Group

Ceny transferowe w praktyce – warsztaty

Cele szkolenia

Celem warsztatów jest nabycie praktycznej  i kompleksowej wiedzy przez uczestników w sporządzaniu lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych. W tym względzie wybrano transakcje kontrolowane najbardziej typowe w grupach kapitałowych, na przykładach których uczestnik warsztatów nabędzie umiejętność sporządzania dokumentacji cen transferowych. W programie uwzględniono dodatkowo wypełnienie obowiązków informacyjnych (TPR) na podstawie przygotowanej uprzednio lokalnej dokumentacji cen transferowych. Szkolenie adresowane jest w szczególności do praktyków, księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych.

Program szkolenia

Czas trwania warsztatów przewidziany jest na 6 godzin zegarowych wraz z przerwami.

1. Lokalna dokumentacja cen transferowych na przykładach

a. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych w obrocie towarowym
b. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych w transakcjach usługowych
c. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych w transakcjach finansowych
d. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych w obrocie aktywami
e. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych w transakcjach udostępnienia wartości niematerialnych
f. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych w innych transakcjach

2. Lokalna dokumentacja cen transferowych versus TPR

3. Grupowa dokumentacja cen transferowych na przykładzie

Prowadzący:

Mateusz Cedro – Partner, Dyrektor Departamentu ds. Postępowań Podatkowych w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k., doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie części/całości informacji programów zawartych w ofercie Grupy ECDP w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu