Szkolenie online: Faktura w 2020 r.- zasady i terminy wystawiania faktur, faktury do paragonu, korekty i refakturowanie | ECDP Group

Szkolenie online: Faktura w 2020 r.- zasady i terminy wystawiania faktur, faktury do paragonu, korekty i refakturowanie

Cele szkolenia

Faktura to najistotniejszy dokument z perspektywy rozliczeń podatku VAT. Błędy w fakturowaniu mogą wiązać się z dotkliwymi karami karnoskarbowymi albo sankcjami przewidzianymi w ustawie o VAT. Uczestnik szkolenia pozna przypadki, gdy zobligowany jest wystawić fakturę, będzie umiał określić elementy jakie powinna zawierać oraz terminy na jej wystawienie. Zostanie zaznajomiony z regułami wystawiania faktur zaliczkowych oraz sposobami korygowania faktur. Pozna również zasady stosowania faktur elektronicznych, przechowywania faktur oraz wystawiania duplikatów. Istotnym elementem szkolenia jest również kwestia refakturowania, gdzie przybliżone zostaną reguły przenoszenia kosztów różnego rodzaju świadczeń na kontrahentów.

Program szkolenia

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 5-6 godzin zegarowych wraz z przerwami.

1. Co to jest faktura?
a) znaczenie faktury w obrocie gospodarczym
b) faktura w formie papierowej, a faktura elektroniczna
c) kiedy sprzedaż dokumentowana jest paragonem?

2. Faktura do paragonu od 1 stycznia 2020 r.
a) kiedy można wystawić fakturę do paragonu
b) jakie kary grożą za wystawienie faktury do paragonu bez NIP oraz jakie konsekwencje dotyczą nabywcy, który ujął taką fakturę w ewidencji zakupów
c) czy paragon z NIP można traktować jako fakturę uproszczoną?

3. Nowe obowiązki sprzedającego związane z podzieloną płatnością
a) na czym polega split payment
b) kiedy sprzedający musi umieścić adnotację „mechanizm podzielonej płatności”
c) jakie kary grożą za brak takiej adnotacji

4. Kiedy wystawia się fakturę i kogo dotyczy ten obowiązek
a) podmioty zobowiązane do wystawienia faktury
b) jakie transakcje dokumentujemy fakturą i kiedy nie wystawia się faktury
c) przypadki, gdy faktura wystawiana jest na żądanie nabywcy

5. Terminy wystawiania faktur
a) podstawowy i szczególne terminy dla wystawiania faktur
b) kary za wystawienie faktury przedwcześnie albo z opóźnieniem
c) termin na wystawienie faktury na żądanie nabywcy
d) moment wykonania usługi oraz moment dokonania dostawy jako chwila, od której płynie termin na wystawienie faktury
e) terminy na wystawienie faktury przy WDT, eksporcie towarów, sprzedaży krajowej itp.

6. Elementy obligatoryjne faktury
a) omówienie podstawowych elementów wymaganych dla każdej faktury
b) dodatkowe adnotacje wymagane dla faktur
c) faktury wystawiane przy sprzedaży zwolnionej (podatników zwolnionych podmiotowo), przez podatników stosujących metodę kasową
przy samofakturowaniu, przy procedurze marży, przez komorników oraz rolników ryczałtowych (faktura VAT-RR)
d) dokumenty zrównane z fakturami: bilety za przejazd autostradą oraz bilety PKP
e) faktury pro forma oraz duplikaty faktur
f) podatek VAT w PLN – sposób przeliczania walut obcych na złote

7. Faktury zaliczkowe
a) dokumentowanie otrzymanych zaliczek fakturą VAT (terminy, obligatoryjne dane)
b) rozliczenia zaliczek otrzymanych w walucie obcej
c) dokumentowanie i rozliczanie zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
d) faktura zaliczkowa a faktura końcowa
e) kiedy nie wystawia się faktur zaliczkowych

8. Korygowanie faktur – faktura korygująca
a) korekta VAT in minus u sprzedawcy i nabywcy
b) korekta VAT in plus u sprzedawcy i nabywcy
c) noty korygujące
d) brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej a korekta VAT
e) korekty zbiorcze oraz anulowanie faktur

9. Faktury elektroniczne
a) stosowanie faktur elektronicznych w praktyce (przykłady stosowanych metod, formatów)
b) co daje nam wyrażenie ,,zgody'” na fakturowanie elektroniczne – istotne elementy dokumentu oraz sposób akceptacji
c) ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe
d) bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny – aspekty prawne stosowania podpisu elektronicznego, kwalifikowany i niekwalifikowany certyfikat

10. Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur
a) przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych
b) zasady ewidencjonowania faktur i ich udostępniania dla celów kontroli
c) przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami

11. Refakturowanie
a) co to jest refakturowanie i kiedy występuje
b) czy ustawa o VAT stawia dodatkowe wymogi w zakresie fakturowania
c) czy refakturując można doliczyć marżę oraz jaką stawkę VAT należy zastosować

12. Skutki nieprawidłowego wystawiania faktur – odpowiedzialność karnoskarbowa.

13. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Prowadzący:

Piotr Kępisty – prawnik, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług i podatku od czynności cywilnoprawnych, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, podatki.biz, infor.pl, eGospodarka.pl oraz współautor takich publikacji książkowych jak: „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”, „Podatek VAT w branży TSL” oraz „PIT CIT VAT 2020 komentarz do zmian”.

Piotr Paszek – doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie części/całości informacji programów zawartych w ofercie Grupy ECDP w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu