Nowy JPK w 2020 r., mechanizmy w VAT przydatne w czasie kryzysu, zmiany w białej liście, stosowaniu stawki 0% dla WDT oraz wynikające z ustaw antykryzysowych – wersja krótka | ECDP Group

Nowy JPK w 2020 r., mechanizmy w VAT przydatne w czasie kryzysu, zmiany w białej liście, stosowaniu stawki 0% dla WDT oraz wynikające z ustaw antykryzysowych – wersja krótka

Cele szkolenia

Ministerstwo Finansów zapowiadało uproszczenie rozliczeń podatników, które miało polegać na likwidacji deklaracji VAT. Faktycznie uchwalone zmiany nie przewidują jednak uproszczeń, a przeciwnie – rewolucjonizują dotychczasowy sposób prowadzenia ewidencji VAT (JPK_VAT) i nakładają na podatników nowe obowiązki sprawozdawcze.

Uczestnik szkolenia dowie się w jaki sposób prawidłowo wypełnić nowy plik JPK. Uzyska informację, gdzie szukać nowych struktur JPK i jak one wyglądają. Dowie się jakie transakcje i dokumenty muszą zostać ujęte w JPK oraz kiedy musi stosować dla nich specjalne oznaczenia. Dzięki tej wiedzy będzie w stanie prawidłowo wdrożyć nowy JPK w firmie oraz zadbać, aby stosowana struktura odpowiadała nowy regulacjom. Istotne jest to w szczególności z uwagi na nowe kary przewidziane za błędy w JPK.

Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną pozostałe zmiany z 2020 r.: nowa matryca stawek VAT, WIS, zmiany dotyczące białej listy, stawki 0% przy WDT.

Dodatkowo przedstawione zostaną zmiany w VAT wynikające z ustaw mających przeciwdziałać skutkom koronawirusa oraz wskazane zostaną rozwiązania przewidziane w ustawie o VAT, które mogą pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu (metody na obniżenie negatywnych skutków związanych z zatorami płatniczymi albo brakiem realizacji kontraktów).

Program szkolenia

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 2 godziny zegarowych + 30 minut pytań.

1. Zmiany w VAT przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa
a) przesunięcie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, ochrony wiążących informacji stawkowych oraz nowego struktury JPK – od kiedy będzie trzeba wysyłać nowy plik JPK?
b) wprowadzenie fakultatywności kar za błędy w nowej ewidencji VAT
c) zmiany dotyczące stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów
d) przedłużenie terminu na złożenie zgłoszenia ZAW-NR (o zapłacie na rachunek spoza białej listy)
e) wprowadzenie możliwości stosowania paragonów w postaci elektronicznej

2. Mechanizmy w VAT przydatne w czasie kryzysu (radzenie sobie z zatorami płatniczymi oraz zawieszeniem realizacji kontraktów)
a) metoda kasowa rozliczania VAT (płatność VAT dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta) – kto może z niej korzystać, jak wybrać tę metodę w trakcie roku podatkowego oraz z jakimi dodatkowymi obowiązkami wiąże się jej stosowanie
b) ulga na złe długi – w jaki sposób bezpiecznie korzystać z tego rozwiązania, jak wykazać ulgę w deklaracji VAT i JPK oraz jak będzie wykazywana po zmianach w lipcu 2020 r.
c) obowiązki dłużnika, który nie uregulował należności (korekta podatku naliczonego)
d) co z prawem do odliczenia w sytuacji towarów nabytych w celu wykonania usługi (np. budowlanej), jeżeli kontrahent zrezygnował z kontraktu?
e) czy musimy korygować podatek naliczony w związku z opłaconymi, lecz anulowanymi rezerwacjami (zaliczkami)?
f) czy konieczna jest korekta odliczenia jeżeli towary stały się niezdatne do sprzedaży (przeterminowanie produktów, utrata przydatności do użycia) z uwagi na spadek zamówień od kontrahentów?
g) czy nieodpłatne przekazanie produktów osobom trzecim lub pracownikom z uwagi na brak klientów obliguje do rozliczenia VAT należnego?
h) czy nieodpłatne świadczenia realizowane na rzecz podmiotów/osób walczących z pandemią koronawirusa obliguje do rozliczenia VAT należnego?

3. Omówienie struktury JPK dotyczącej deklaracji VAT
a) jakich deklaracji dotyczy nowa struktura JPK
b) co z dotychczasowymi załącznikami do deklaracji VAT (np. dotyczącymi ulgi na złe długi)
c) czy zmiany dotyczą również dotychczas składanych informacji podsumowujących
d) co deklaracjami VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26 albo formularzem VAT-R?
e) elementy dodane do deklaracji VAT (wniosek o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych)
f) analiza objaśnień do deklaracji VAT przewidzianych w rozporządzeniu
g) zasady korygowania deklaracji VAT za okresy sprzed kwietnia/lipca 2020 r.
h) czy korekta samej ewidencji VAT (bez korygowania deklaracji) będzie wiązała się z wydłużeniem zwrotu VAT?
i) w jaki sposób będą składać nowy plik JPK podatnicy rozliczający się kwartalnie?

4. Nowa ewidencja VAT
a) ewidencja VAT jako księga podlegająca kontroli organów KAS – ryzyko zarzucenia wadliwego lub nierzetelnego jej prowadzenia (odpowiedzialność karnoskarbowa)
b) w jakich terminach należy przesyłać nowy plik JPK
c) obowiązki podatnika w przypadku, gdy stwierdzi on błędy w ewidencji VAT
d) zidentyfikowanie błędów w ewidencji przez naczelnika urzędu skarbowego – konsekwencje
e) kiedy naczelnik urzędu skarbowego będzie wzywał do skorygowania JPK_VAT oraz jaki będzie termin na skorygowanie tych błędów.
f) kara 500 zł za każdy błąd w ewidencji – kiedy będzie wymierzana i czy można się od niej odwołać
g) sposoby na uwolnienie się od powyższych kar
h) analiza objaśnień do ewidencji VAT zawartych w rozporządzeniu
i) w jaki sposób korygować pliki JPK_VAT za okresy sprzed wejścia w życie nowych regulacji

5. Nowa ewidencja VAT – szczegółowa analiza elementów jakie musi zawierać ewidencja sprzedaży:
a) rodzaje transakcji, z tytułu których należy wykazać podstawę opodatkowania i VAT należny – m.in. transakcje krajowe, WNT, import towarów, import usług
b) rodzaje transakcji, z tytułu których konieczne jest wykazanie podstawy opodatkowania – m.in. eksport towarów, eksport usług, WDT, dostawa z montażem
c) jakie dokumenty należy ująć w ewidencji sprzedaży oraz jakie dane z tych dokumentów podlegają wykazaniu
d) jak ująć w ewidencji VAT sprzedaż ewidencjonowaną za pomocą kasy rejestrującej albo opodatkowaną wg procedury marży
e) jak ujmować czynności, dla których nie są generowane żadne dokumenty (np. świadczenia na rzecz pracowników, podarunki dla kontrahentów itp.)
f) czego dotyczą następujące oznaczenia dokumentów: RO, WEW, FP
g) dla jakich towarów i usług przewidziano dodatkowe oznaczenia w ewidencji sprzedaży
h) jakie usługi niematerialne wiążą się z koniecznością użycia określonego kodu
i) przedstawienie wszystkich oznaczeń dla poszczególnych transakcji i analiza, które mogą dotyczyć działalności uczestników szkolenia
j) jakie funkcje musi zawierać oprogramowanie księgowe, aby mieć pewność, że odpowiednie kody zostały przypisane

6. Nowa ewidencja VAT – szczegółowa analiza elementów jakie musi zawierać ewidencja zakupów:
a) jakie transakcje zakupowe podlegają wykazaniu w ewidencji zakupów? Czy dalej możliwe jest nieujmowanie zakupów, z tytułu których nie odliczamy podatku naliczonego?
b) jakie dane z faktur zakupowych należy ująć w ewidencji zakupów
c) przypadki, gdy podstawą zapisu w ewidencji zakupów jest inny dokument niż faktura
d) jakich dokumentów dotyczą nowe oznaczenia: RO, WEW, MK, IMP oraz MPP
e) zwrócenie uwagi na rodzaje oznaczeń, które uniemożliwiają zautomatyzowanie procesu nadawania kodów w ewidencji zakupów
f) zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur wystawionych do paragonu

7. Stawka 0% dla WDT:
a) omówienie przepisów unijnych obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.
b) nowe przesłanki materialne do stosowania stawki 0%
c) jakich dokumentów pozwalających na zastosowanie stawki 0% wymagają przepisy unijne?
d) czy podatnik musi posiadać wszystkie dokumenty przewidziane w rozporządzeniu 282/2011?; i w jakich terminach powinien je zgromadzić, żeby zastosować 0% stawkę VAT
e) od kiedy weszły w życie nowe wymogi?
f) stan prac legislacyjnych mających wdrożyć przepisy unijne do krajowego porządku prawnego
g) jakie są skutki niewprowadzenia w Polsce ww. regulacji w terminie?

8. Nowa matryca stawek VAT i procedura występowania o wiążącą informację stawkową – przepisy wchodzące w życie 1 lipca 2020 r.
a) wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT
b) przykłady towarów/usług, dla których stawki ulegają obniżeniu lub podwyższeniu
c) „przełożenie” obecnie obowiązującego PKWiU 2008 na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 (dla usług)
d) Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – co daje i jak o nią wystąpić

9. Biała lista – zmiany planowane w 2020 r.
a) omówienie zmian dotyczących terminu na złożenie zawiadomienia (ZAW-NR) oraz organu właściwego do złożenia tego formularza
b) rozszerzenie przypadków, gdy płatność split payment będzie uwalniała od negatywnych konsekwencji w podatkach dochodowych
c) wprowadzenie braku obowiązku weryfikowania rachunków podmiotów zagranicznych
d) problematyka płatności realizowanych do banków (rachunki cesyjne, gospodarki własnej, factoring)

10. Konsultacje oraz czas na pytania i odpowiedzi

Prowadzący:

Piotr Kępisty – prawnik, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług i podatku od czynności cywilnoprawnych, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, podatki.biz, infor.pl, eGospodarka.pl oraz współautor takich publikacji książkowych jak: „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”, „Podatek VAT w branży TSL” oraz „PIT CIT VAT 2020 komentarz do zmian”.

 

Piotr Paszek – doradca podatkowy, prawnik,  Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie części/całości informacji programów zawartych w ofercie Grupy ECDP w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu