Podatek VAT w obrocie międzynarodowym – WDT, WNT, eksport towarów i import usług oraz zmiany w dokumentowaniu WDT od 2020 r. | ECDP Group

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym – WDT, WNT, eksport towarów i import usług oraz zmiany w dokumentowaniu WDT od 2020 r.

Cele szkolenia

Uczestnik zostanie zaznajomiony z najistotniejszymi transakcjami jakie występują w obrocie międzynarodowym, będzie w stanie je poprawnie zidentyfikować oraz rozliczyć na gruncie podatku VAT. W ramach szkolenia szczegółowo omówione zostaną reguły uprawniające do stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów i WDT – uwzględnione zostaną przy tym zmiany obowiązujące w UE od 1 stycznia 2020 r. dotyczące WDT, transakcji łańcuchowych i magazynów call-off-stock. Szkolenie obejmuje również kompleksowe omówienie transakcji zakupowych: importu usług, WNT – w szczególności w kontekście prawidłowości wykazywania VAT i korzystania z prawa do odliczenia. Ponadto w ramach szkolenia przedstawione zostaną zasady rozpoznawania eksportu usług – tj. przypadków, gdy można wystawić za usługę fakturę bez VAT.

Program szkolenia

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 5-6 godzin zegarowych wraz z przerwami.

1. Harmonizacja warunków stosowania stawki 0% przy WDT w całej UE, zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych
a) omówienie przepisów unijnych obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.
b) nowe przesłanki materialne do stosowania stawki 0%
c) jakich dokumentów pozwalających na zastosowanie stawki 0% wymagają przepisy unijne?
d) czy podatnik musi posiadać wszystkie dokumenty przewidziane w rozporządzeniu 282/2011?; i w jakich terminach powinien je zgromadzić, żeby zastosować 0% stawkę VAT
e) od kiedy wchodzą w życie nowe wymogi?
f) magazyn konsygnacyjny (call-off stock) – zmiany od 2020 r.
g) zmiana sposobu ustalania miejsca opodatkowania VAT dostaw w ramach transakcji z udziałem większej liczby podmiotów (tzw. transakcje łańcuchowe)
h) stan prac legislacyjnych mających wdrożyć przepisy unijne do krajowego porządku prawnego
i) jakie są skutki niewprowadzenia w Polsce ww. regulacji w terminie?

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
a) definicja WDT
b) moment powstania obowiązku podatkowego
c) zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania)
d) podstawa opodatkowania WDT
e) warunki stosowania 0% stawki VAT
f) szczególne przypadki WDT

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
a) pojęcie WNT
b) obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury
c) reguły rozliczania zaliczek na poczet WNT
d) podstawa opodatkowania w WNT
e) przemieszczenie towarów własnych jako WNT
f) kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej

4. Rozliczenie podatku VAT w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego nowego środka transportu

5. Pojęcie magazynu konsygnacyjnego (call-of-stock) i zasady wykorzystania tej instytucji (z uwzględnieniem przepisów unijnych)

6. Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT
a) kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa
b) pojęcie dostawy ruchomej
c) znaczenie warunków Incoterms dla sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowej
d) nowe przepisy dotyczące transakcji łańcuchowych między podmiotami unijnymi

7. Sposób rozliczenia transakcji trójstronnych
a) miejsce dostawy w transakcjach wielostronnych
b) obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej
c) stosowanie procedury uproszczonej – warunki wykorzystania tej instytucji

8. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru (dostawa z montażem)
a) nabywca towaru jako podatnik
b) podstawa opodatkowania
c) obowiązek podatkowy

9. Eksport towarów
a) definicja eksportu towarów
b) eksport bezpośredni i pośredni
c) obowiązek podatkowy
d) zaliczki w eksporcie
e) podstawa opodatkowania
f) dokumentowanie prawa do stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim

10. Zasady rozliczania dostaw wysyłkowych na rzecz konsumentów z innych państw UE

11. Import i eksport usług
a) pojęcie importu i eksportu usługi
b) omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług
c) miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne
d) szczególne przypadki określania miejsca świadczenia
e) zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług
f) podstawa opodatkowania w imporcie usług
g) usługi ciągłe w imporcie usług
h) rozliczanie eksportu usług

12. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje

Prowadzący:

Piotr Kępisty – prawnik, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług i podatku od czynności cywilnoprawnych, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, podatki.biz, infor.pl, eGospodarka.pl oraz współautor takich publikacji książkowych jak: „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”, „Podatek VAT w branży TSL” oraz „PIT CIT VAT 2020 komentarz do zmian”.

Piotr Paszek – doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie części/całości informacji programów zawartych w ofercie Grupy ECDP w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu