Podstawy raportowania schematów podatkowych – informacje praktyczne. Wyjaśnienie pojęć. Terminy. Sposób raportowania. Przykłady schematów podatkowych. | ECDP Group

Podstawy raportowania schematów podatkowych – informacje praktyczne. Wyjaśnienie pojęć. Terminy. Sposób raportowania. Przykłady schematów podatkowych.

Cele szkolenia

Przybliżenie praktycznej wiedzy na temat obowiązujących od 2019 roku przepisów dotyczących obowiązkowego raportowania schematów podatkowych. Na szkoleniu zostaną wyjaśnione nowe pojęcia ustawowe i omówione poszczególne cechy schematów podatkowych ze wskazaniem konkretnych przykładów.  Uczestnik szkolenia zostanie kolejno przeprowadzony przez poszczególne etapy nowych obowiązków ustawowych – od powstania uzgodnienia poprzez analizę poszczególnych cech schematu podatkowego aż do realizacji obowiązku raportowania schematu. W ramach działań warsztatowych zostanie pokazany sposób wypełnienia informacji o schemacie podatkowym. Omówione zostaną terminy realizacji wskazanych obowiązków, sankcje za ich niedopełnienie oraz przypadki obowiązkowego posiadania wewnętrznej procedury. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów księgowych i podatkowych oraz innych osób decyzyjnych i zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach.

Program szkolenia

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 5 godzin zegarowych wraz z przerwami.

1. Pojęcie schematu podatkowego

a. Wprowadzenie do tematu.
b. Czym są schematy podatkowe? Jaki jest cel nowych regulacji?
c. Definicje ustawowe (promotor, korzystający wspomagający)
d. Rozróżnienie schematów podatkowych.
e. Określenie obowiązku raportowania.

2. Przesłanki wystąpienia schematu podatkowego. Aspekt praktyczny. Przykłady

a. Kryterium głównej korzyści.
b. Ogólna cecha rozpoznawcza.
c. Szczególna cecha rozpoznawcza.
d. Inna szczególna cecha rozpoznawcza.
e. Przykłady schematów dla poszczególnych cech rozpoznawczych.

3. Obowiązki informacyjne

a. Formularze MDR – na kim spoczywa obowiązek i w jakim terminie?
b. MDR- 1 – informacja o schemacie podatkowym.
c. MDR–2 zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego.
d. MDR–3 informacja korzystającego o schemacie podatkowym.
e. MDR–4 kwartalna informacja o standaryzowanym schemacie podatkowym.
f. NSP – numer schematu podatkowego.
g. Obowiązki promotora, korzystającego, wspomagającego.
h. Treść informacji o schemacie podatkowym.

4. Techniczne zasady raportowania

a. Sposób przekazywania informacji o schematach i zawiadomień.
b. Próbne wypełnienie informacji MDR-1.
c. Reprezentacja podmiotu zobowiązanego
d. Działania retrospektywne.

5. Procedura wewnętrzna

a. Na kim spoczywa obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznej?
b. Obowiązkowa treść procedury wewnętrznej.

6. Sankcje administracyjne i sankcje z kks.

a. Odpowiedzialność za brak raportowania lub niewłaściwe poinformowanie Szefa KAS,
b. Zakres kar przewidzianych za naruszenie przepisów,
c. Szczególny rodzaj sankcji za brak wdrożenia procedury wewnętrznej.

Prowadzący:

Anna Kiersnowska – Drzewiecka – prawnik, doradca podatkowy, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Wieloletni współpracownik podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym. Na co dzień zajmuje się sporządzaniem opinii i udzielaniem konsultacji podatkowych a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi współpracowników. W toku pracy zawodowej uczestniczyła w audytach podatkowych, w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, brała udział w pracach legislacyjnych z zakresu prawa podatkowego. Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, portalach: podatkibiz.pl, money.pl. e-gospodarka. Współautorka publikacji książkowych, m.in.: Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska).  Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych oraz przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR).

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie części/całości informacji programów zawartych w ofercie Grupy ECDP w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu