Praktyczne skutki najnowszych zmian w podatkach dochodowych, z uwzględnieniem rozwiązań podatkowych z tarczy antykryzysowej | ECDP Group

Praktyczne skutki najnowszych zmian w podatkach dochodowych, z uwzględnieniem rozwiązań podatkowych z tarczy antykryzysowej

Cele szkolenia

Zmieniające się przepisy nie dają podatnikom bezpieczeństwa podatkowego, dlatego tak ważne jest bieżące uaktualnianie wiedzy podatkowej. W toku szkolenia w syntetyczny sposób zostaną przedstawione obowiązujące już najnowsze zmiany w podatkach dochodowych wraz z praktycznymi skutkami tych zmian. Uczestnicy szkolenia zostaną również  zaznajomieni z aktualną linią interpretacyjną organów podatkowych i orzecznictwa sądowego. Dodatkowo przedstawione zostaną zmiany w podatkach dochodowych wynikające z przyjętych rozwiązań mających przeciwdziałać skutkom koronawirusa oraz wskazane zostaną rozwiązania, które mogą pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowych i podatkowych.

Program szkolenia

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na ok. 3 godziny zegarowe wraz z przerwami oraz czasem na zadawanie pytań.

1. Biała lista podatników i split payment.

a. Skutki w podatku dochodowym w przypadku dokonania zapłaty na inny rachunek niż wskazany na białej liście. Jak można uniknąć niekorzystnych skutków?
b. W jakich przypadkach wyłączone są negatywne skutki w CIT/PIT?
c. Rachunki prywatne a biała lista.
d. Co oznacza dzień zlecenia przelewu?
e. Zapłata na rachunek innego podmiotu, niż wystawca faktury.
f. Zapłata na tzw rachunki wirtualne.
g. Skutki podatkowe dokonania płatności bez zastosowania split payment. Kiedy ma miejsce obowiązkowe wyłączenie wydatków z kosztów uzyskania przychodów a kiedy można tego uniknąć?

2. Tzw. ulga na złe długi, z uwzględnieniem ułatwień dla dłużników w związku z negatywnymi konsekwencjami COVID-19.

a. Kto ma uprawnienie, a kto obowiązek stosowania nowych przepisów? Jakich wierzytelności/ zobowiązań dotyczą omawiane przepisy?
b. W jakich okolicznościach stosuje się nowe przepisy?
c. Zbycie/ uregulowanie wierzytelności a obowiązki wynikające z „ulgi na złe długi”.
d. Czy dłużnik zawsze będzie mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania jeżeli ureguluje dług?
e. Zwiększanie/ zmniejszanie podstawy opodatkowania a zaliczki miesięczne.

3. Zmienione zasady rozliczania straty podatkowej, w tym zasady rozliczania straty podatkowej poniesionej w 2020 r. z powodu COVID-19.

a. Możliwość wyboru zasad rozliczania straty.
b. Co dają podatnikowi nowe rozwiązania rozliczania straty z powodu COVID-19?

4. Zmienione zasady rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem samochodów osobowych, z uwzględnieniem najnowszych objaśnień podatkowych.

a. Nowe zasady amortyzacji droższych samochodów osobowych.
b. Limitowanie w kosztach wydatków na ubezpieczenie samochodu.
c. Jakie ubezpieczenia podlegają limitowaniu w kosztach?
d. Jakie wydatki eksploatacyjne podlegają limitowaniu?
e. Czynsz najmu i opłata leasingowa – na jakich zasadach podlegają limitowaniu?
f. Zasady postępowania w przypadku najmu krótkoterminowego. Najem samochodu podczas podróży służbowej – czy czynsz najmu podlega limitowaniu?
g. Nieodliczony VAT a limitowanie wydatków w kosztach.
h. Zasady rozliczania w kosztach podatkowych użytkowania dla celów służbowych prywatnych samochodów pracowników.
i. Jak rozumieć przepisy przejściowe?
j. Czy objaśnienia podatkowe rozwiały wątpliwości podatników?

5. Rozwiązania szczególne związane z COVID-19

a. Zasady odliczania darowizn związanych z COVID-19.
b. Dłuższy termin na złożenie PIT i wpłatę podatku. Uwaga na pułapki.
c. Większy limit zwolnień w PIT. Jakie zwolnienia i w jakim okresie?
d. Przedłużenie terminów do złożenia niektórych deklaracji podatkowych. Jaki podatek i na jakich zasadach można zapłacić później?
e. IP BOX oraz ulga B+R – preferencje także w zaliczkach. Kiedy i na jakich warunkach?
f. Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek. Kiedy i dla kogo?
g. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne. Dla jakich środków trwałych?
h. Zawieszenie terminów związanych z raportowaniem schematów podatkowych.

6. Zmienione zasady poboru podatku u źródła.

a. Nowe obowiązki płatników.
b. Obostrzone zasady stosowania zwolnień i niższej stawki podatku z umów międzynarodowych i z przepisów szczególnych.
c. Czasowe odroczenie stosowania nowych przepisów.
d. Co nas czeka od 1 lipca 2020?

7. Hipotetyczne odsetki jako nowa ulga podatkowa.

a. Kto ma prawo do dodatkowych kosztów uzyskania przychodów w przypadku dopłat lub pozostawienia zysku w spółce?
b. Kiedy i na jakich zasadach przysługują dodatkowe koszty uzyskania przychodów?

8. Zmiany w Ordynacji podatkowej związane z podatkami dochodowymi.

a. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – brak wysokości korzyści podatkowej. Klauzula a płatnicy.
b. Definicja korzyści podatkowej i sztuczności działania.
c. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W jakich sytuacjach może być nakładane i w jakiej wysokości? Brak uzasadnienia ekonomicznego dla podejmowanych działań restrukturyzacyjnych a dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Połączenia, podział spółek, wymiana udziałów, a dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Optymalizacje podatkowe.
d. Odpowiedzialność płatnika.
e. Ograniczenia w możliwości wydawania interpretacji w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania.

9. Projektowane zmiany w podatkach dochodowych

Prowadzący:

Anna Kiersnowska – Drzewiecka – prawnik, doradca podatkowy, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Wieloletni współpracownik podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym. Na co dzień zajmuje się sporządzaniem opinii i udzielaniem konsultacji podatkowych a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi współpracowników. W toku pracy zawodowej uczestniczyła w audytach podatkowych, w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, brała udział w pracach legislacyjnych z zakresu prawa podatkowego. Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, portalach: podatkibiz.pl, money.pl. e-gospodarka. Współautorka publikacji książkowych, m.in.: Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska). Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych.

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie części/całości informacji programów zawartych w ofercie Grupy ECDP w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu