Ryzyka podatkowe dla przedsiębiorców – wersja krótka | ECDP Group

Ryzyka podatkowe dla przedsiębiorców – wersja krótka

Cele szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie rodzajów ryzyka podatkowego dla przedsiębiorców, a także sposobów na minimalizację ryzyka oraz zwiększenie bezpieczeństwa.

Program szkolenia

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 2-3 godziny zegarowe wraz z przerwami.

1. Źródła ryzyka
a. dynamiczne zmiany legislacyjne na szczeblu krajowym oraz unijnym,
b. brak implementacji prawa unijnego do prawa krajowego,
c. obciążanie przedsiębiorców nowymi obowiązkami i ciężarami,
d. niejednolita linia orzecznicza sądów oraz interpretacyjna organów podatkowych,
e. błędy lub celowe działania kontrahentów,
f. rozwój informatyzacji Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Przedsiębiorca wobec ryzyka
a. wpływ zmian w prawie na sytuację podatnika,
b. możliwość stosowania prawa unijnego przez polskich podatników,
c. nowe obowiązki podatkowe i ciężary podatników, w tym Jednolity Plik Kontrolny, raportowanie schematów podatkowych (MDR), biała lista, mechanizm podzielonej płatności (MPP),
d. konieczność wykazania należytej staranności,
e. pomyłki i błędy podatników a ich konsekwencje,
f. niezamierzone uczestnictwo w karuzeli podatkowej.

3. Ochrona bezpieczeństwa i minimalizacja ryzyka
a. indywidualne interpretacje podatkowe oraz Wiążąca Informacja Stawkowa,
b. eksperckie opinie podatkowe,
c. stały nadzór podatkowy,
d. audyt podatkowy modelu biznesowego i procesów biznesowych,
e. dokumentacja transakcji dla celów podatkowych,
f. weryfikacja kontrahenta i kontrola jego działań,
g. narzędzia informatyczne ułatwiające funkcjonowanie podatnika,
h. polityka compliance (zapewnienia zgodności) w przedsiębiorstwie,
i. reagowanie na kontrole podatkowe,
j. czynny żal a konsekwencje karne skarbowe.

4. Perspektywy na przyszłość

5. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Prowadzący:

Paweł Terpiłowskiradca prawny, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy, specjalizujący się w umowach sprzedaży i podatku VAT. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowej korporacji świadczącej usługi BPO, gdzie zajmował stanowisko specjalisty ds. podatku od towarów i usług oraz zarządzał ryzykiem. Współautor publikacji „VAT w branży TSL” oraz wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Infor, Wiedza i Praktyka, a także prelegent w ramach Aula Polska.

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie części/całości informacji programów zawartych w ofercie Grupy ECDP w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu