Weryfikacja cen transferowych – praktyka od 2019 r. (analiza porównawcza, analiza zgodności) | ECDP Group

Weryfikacja cen transferowych – praktyka od 2019 r. (analiza porównawcza, analiza zgodności)

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych przepisów w zakresie cen transferowych, w szczególności dotyczących metod weryfikacji cen transferowych. Uczestnik szkolenia posiądzie wiedzę praktyczną, jak w świetle nowelizacji przepisów o cenach transferowych, poprawnie przygotować analizę cen transferowych, czym różni się analiza porównawcza od analizy zgodności oraz skąd czerpać dane do niniejszych analiz. W ramach szkolenia przedstawiona zostanie korelacja pomiędzy analizą cen transferowych a ciążącym na podatniku obowiązkiem informacyjnym (TPR). Szkolenie adresowane jest w szczególności do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych a także członków zarządów.

Program szkolenia

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 6 godzin zegarowych wraz z przerwami.

1. Podstawy prawne analizy cen transferowych – ustawy podatkowe, akty wykonawcze, Wytyczne OECD

2. Metody weryfikacji cen transferowych
a. Omówienie metod weryfikacji cen transferowych
b. Metody weryfikacji cen transferowych – na przykładach

3. Analiza porównawcza czy analiza zgodności

4. Elementy analizy porównawczej
a. Elementy analizy porównawczej w świetle przepisów
b. Elementy analizy porównawczej na przykładzie transakcji kontrolowanej:
-zakupów towarów
-świadczenie usług
-pożyczka

5. Elementy analizy zgodności
a. Elementy analizy zgodności w świetle przepisów
b. Elementy analizy godności na przykładzie transakcji kontrolowanej

6. Weryfikacja ceny transferowej a obowiązek sporządzenia informacji TPR

7. Panel dyskusyjny

Prowadzący:

Mateusz Cedro – Partner, Dyrektor Departamentu ds. Postępowań Podatkowych w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k., doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie części/całości informacji programów zawartych w ofercie Grupy ECDP w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu