Zamknięcie działalności gospodarczej a konsekwencje prawne i podatkowe – wersja krótka | ECDP Group

Zamknięcie działalności gospodarczej a konsekwencje prawne i podatkowe – wersja krótka

Cele szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie procedury zamknięcia, tj. zakończenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy działającego w różnych formach prawnych wraz z konsekwencjami prawnymi i podatkowymi.

Program szkolenia

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 2-3 godziny zegarowe wraz z przerwami.

1. Zakończenie działalności gospodarczej
a. przygotowanie do zakończenia działalności gospodarczej (plan likwidacji),
b. zakończenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej,
c. likwidacja spółki osobowej,
d. likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
e. podział majątku spółki,
f. wyrejestrowanie z ZUS.

2. Obowiązki podatkowe zakończenia działalności gospodarczej
a. spis z natury (remanent likwidacyjny) i wykaz składników majątku,
b. zapłata podatku VAT,
c. wyrejestrowanie z VAT,
d. likwidacja kas rejestrujących,
e. zwrot ulgi na kasę rejestrującą,
f. rozliczenie podatku dochodowego,
g. przechowywanie dokumentacji i odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe zlikwidowanego przedsiębiorstwa.

3. Obowiązki prawne zakończenia działalności gospodarczej
a. zwolnienie pracowników,
b. odprawy dla pracowników,
c. wypowiedzenie umów handlowych i kary umowne,
d. siła wyższa jako przesłanka zwalniająca,
e. odpowiedzialność za długi zlikwidowanego przedsiębiorstwa.

4. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Prowadzący:

Paweł Terpiłowskiradca prawny, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy, specjalizujący się w umowach sprzedaży i podatku VAT. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowej korporacji świadczącej usługi BPO, gdzie zajmował stanowisko specjalisty ds. podatku od towarów i usług oraz zarządzał ryzykiem. Współautor publikacji „VAT w branży TSL” oraz wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Infor, Wiedza i Praktyka, a także prelegent w ramach Aula Polska.

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie części/całości informacji programów zawartych w ofercie Grupy ECDP w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu