Zmiany obowiązków i terminów podatkowych spowodowanych epidemią koronawirusa – wersja krótka | ECDP Group

Zmiany obowiązków i terminów podatkowych spowodowanych epidemią koronawirusa – wersja krótka

Cele szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie zmian obowiązków i terminów podatkowych spowodowanych epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego ostrą chorobę układu oddechowego – COVID-19. Zmiany wprowadzone na podstawie tarczy antykryzysowej oraz szeregu aktów prawnych w czasie epidemii znacząco wpłynęły na funkcjonowanie państwa, w tym podatników. Szkolenie ma na celu wytłumaczenie wprowadzonych zmian oraz ich konsekwencje dla przedsiębiorców.

Program szkolenia

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 2-3 godziny zegarowe wraz z przerwami.

1. Podstawy prawne zmian
a. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
b. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
c. ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
d. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji,
e. akty prawa miejscowego.

2. Zmiana obowiązków i terminów podatkowych w podatku dochodowym
a. dłuższy termin na rozliczenie PIT,
b. dłuższy termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku,
c. wsteczne rozliczenie strat,
d. odliczenie darowizn na przeciwdziałanie koronawirusowi,
e. zmiana terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków,
f. jednorazowe odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych nabytych na przeciwdziałanie koronawirusowi,
g. odliczenie kosztów działalności B+R na przeciwdziałanie koronawirusowi,
h. ulga IP BOX na przeciwdziałanie koronawirusowi,
i. ulga na złe długi po stronie dłużnika.

3. Zmiana obowiązków i terminów podatkowych w VAT
a. nowy termin matrycy stawek VAT,
b. zmiana w ochronie Wiążącej Informacji Stawkowej,
c. nowy termin pliku JPK z deklaracją,
d. fakultatywna kara za błędy w ewidencji (JPK),
e. zmiany w procedurze uproszczonej w imporcie towarów,
f. zmiana terminu na zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy,
g. paragony w postaci elektronicznej.

4. Zmiany w podatkach od nieruchomości
a. ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości na przykładach prawa lokalnego,
b. ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości na podstawie Ordynacji podatkowej.

5. Zmiany w terminach procesowych
a. zmiana biegu terminów sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
b. zmiana biegu terminów karnych skarbowych,
c. zmiana biegu terminów postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej,
d. zmiana biegu terminów w kontrolach celno-skarbowych,
e. zmiana biegu terminów przedawnienia,
f. zmiana terminu na wydanie interpretacji indywidualnej.

6. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje

Prowadzący:

Paweł Terpiłowskiradca prawny, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy, specjalizujący się w umowach sprzedaży i podatku VAT. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowej korporacji świadczącej usługi BPO, gdzie zajmował stanowisko specjalisty ds. podatku od towarów i usług oraz zarządzał ryzykiem. Współautor publikacji „VAT w branży TSL” oraz wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Infor, Wiedza i Praktyka, a także prelegent w ramach Aula Polska.

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie części/całości informacji programów zawartych w ofercie Grupy ECDP w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu