Kurs IOD Warszawa | ECDP Group

ECDP ODO Sp. z o.o. zaprasza na 4 dniowy certyfikowany

Kurs na Inspektora Ochrony Danych,

przygotowujący do samodzielnego pełnienia funkcji IOD. Uczestnicy kursu poznają przepisy w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z rozporządzenia UE i ustawy krajowej. Uzyskają wiedzę, jak realizować zadania i obowiązki IOD, jak szacować ryzyko i ocenę skutków, a także zdobędą umiejętność rozwiązywania typowych problemów związanych z ochroną danych.

Miejsce szkolenia: Warszawa, BusinessRoom

Data szkolenia:  5-8 grudnia 2018 r.

Koszt udziału w 4 dniowym kursie: 2900 PLN netto

Dokumenty do pobrania:

– program kursu

– prelegenci

– formularz zgłoszeniowy

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem:

  • w kwestiach merytorycznych: Teresa Grabowska, +48 604 171 771; teresa.grabowska@ecdpgroup.com
  • w kwestiach organizacyjnych: +48 22 202 69 50; contact@ecdpgroup.com

31 października 2018