Projekt nowelizacji o VAT juz konsultowany | ECDP Group

ECDDP blisko obserwuje proces legislacyjny nowelizacji ustawy o VAT. Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dokument jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji). W zakresie podatku od towarów i usług planowane zmiany dotyczą m.in:

 

 • rozszerzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia;
 • ograniczenia zwolnień z VAT w odniesieniu do czynności pomocniczych do usług finansowych i ubezpieczeniowych;
 • momentu odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • modyfikacji procedury weryfikacji przez właściwy organ zasadności zwrotu nadwyżki VAT;
 • modyfikacji przesłanek od których zależy możliwość otrzymania zwrotu nadwyżki VAT w przyspieszonym terminie;
 • wprowadzenia instytucji kaucji rejestracyjnej, którą w niektórych przypadkach należy wpłacić w celu dokonania rejestracji jako podatnik VAT;
 • wprowadzenia możliwości wykluczenia z rejestru podatników VAT (wykreślenie z rejestru podatników VAT z urzędu);
 • ograniczenia możliwości kwartalnego rozliczenia VAT tylko do małych podatników;
 • wprowadzenia obowiązku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • likwidacji możliwości składania informacji podsumowujących o transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz informacji podsumowujących o transakcjach krajowych w okresach kwartalnych;
 • wprowadzenia obowiązku składania informacji podsumowujących za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • rozszerzenia i modyfikacji instytucji solidarnej odpowiedzialności nabywcy tzw. towarów wrażliwych za zaległości podatkowe dostawcy;
 • wprowadzenia dodatkowego zobowiązania podatkowego- tzw. sankcji VAT w wysokości 30% oraz 100%;
 • utrzymania podwyższonych stawek VAT do końca 2018 r.;
 • zwiększenia limitu kwoty zwolnienia przysługującego ze względu na wielkość obrotu ze 150.000 zł do 200.000 zł rocznie.

 

Nowelizacja jest obecnie na etapie prac rządowych (przed skierowaniem do Sejmu). W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z Departamentu Podatków.

13 października 2016