Wydatki na kursy językowe w kosztach uzyskania przychodów (dotyczy PIT) | ECDP Group

ECDDP pragnie również zwrócić Państwa uwagę na korzystne dla podatników stanowiska organów podatkowych w przedmiocie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na kursy językowe. Dotychczas organy zajmowały stanowisko, że wydatki ponoszone na kursy językowe – jako stanowiące prywatne wydatki przedsiębiorcy – nie są ponoszone w celu uzyskania przychodu bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, wobec czego nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów.

W ostatnich miesiącach pojawiły się jednak przychylne podatnikom interpretacje indywidualne, w których organy podatkowe zgadzają się z argumentami przedsiębiorców wskazującymi, iż wydatki na kurs mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (por. interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15.12.2016 r., znak 3063-ILPB1-1.4511.215.2016.2.IM, oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17.02.2016 r., znak ITPB1/4511-1231/15/PSZ). Podkreślenia wymaga przy tym, iż aby podatnicy mogli zaliczyć wydatki na kursy językowe do kosztów uzyskania przychodów powinni posiadać mocne uzasadnienie potwierdzające, iż umiejętności językowe nabyte na takich kursach w rzeczywistości będą wykorzystywane przez nich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i przełożą się na uzyskiwanie przychodów.

30 stycznia 2017