Michał Jan Jaworski | ECDP Group

Michał Jan Jaworski

Adwokat polski, członek izb adwokackich w Polsce i Niemczech, partner zarządzający kancelarii ZJPL w Warszawie

ul. Koszykowa 69/3
00-667 Warszawa

Doradza przy tworzeniu międzynarodowych struktur holdingowych, krajowym i transgranicznym łączeniu, przekształcaniu oraz restrukturyzacji spółek. Zajmuje się także problematyką transgranicznego świadczenia usług, w szczególności delegowania i użyczania pracowników. Reprezentuje przedsiębiorców w trudnych sprawach z elementami transgranicznym przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Członek rad nadzorczych spółek akcyjnych.

Przez ostatnie lata doradzał przy szeregu transgranicznych przejęć i transakcji nabycia przedsiębiorstw na rynku polskim i niemieckim.

Autor kilku publikacji z zakresu prawa gospodarczego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Często występuje jako prelegent na konferencjach, warsztatach i seminariach – jego wystąpienia poświęcone są prawnym i podatkowym aspektom transgranicznej działalności gospodarczej, w tym delegowaniu i transgranicznemu użyczaniu pracowników. Stale współpracuje z Polską Izbą Gospodarczą w Niemczech oraz Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia.

Od 2007 r. jest adwokatem wykonującym zawód w Polsce oraz w Niemczech – członkiem izb adwokackich w obu tych krajach.