Pakiet dla przedsiębiorstw z siedzibą w Niemczech | ECDP Group

Pakiet dla przedsiębiorstw z siedzibą w Niemczech

Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw, które ucierpiały z powodu epidemii COVID-19 działających na terenie Niemiec jest możliwa w oparciu o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz nieoprocentowane kredyty.

Z uwagi na to, że działalność GRUPY ECDP ma zasięg międzynarodowy, oferujemy Państwu, Waszym podmiotom powiązanym, kontrahentom współpracującym czy zaprzyjaźnionym, kompleksowe wsparcie na terenie Niemiec w uzyskaniu pomocy finansowej gwarantowanej przez rząd niemiecki. Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie Niemiec.

Pomoc w składaniu wniosków o:

• odroczenie płatności podatku na wniosek,
• obniżenie zaliczek na podatek od działalności gospodarczej, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych,
• zawieszenie czynności egzekucyjnych zaległych zobowiązań podatkowych oraz zwolnienie z obowiązku zapłaty kar za zwłokę z tego tytułu,

Przygotujemy dla Państwa odpowiednią dokumentację do urzędów skarbowych oraz zapewnimy korespondencję z urzędami w tym zakresie.

Pomoc w uzyskaniu kredytów i dodatkowego finansowania:

Z programu Rettungshilfe Corona- Soforthilfe Pakiet I – W ramach tego programu przedsiębiorcy mogą liczyć na otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki do 500.000 EUR, na okres do 2 lat. Gwarantujemy Państwu weryfikację wstępną możliwości uzyskania kredytu, kompletowanie odpowiedniej dokumentacji wraz z wnioskami oraz komunikację z urzędami i z bankami.

Z programu Corona- Soforthilfe II dla małych przedsiębiorców – W ramach tego programu przedsięiorcy mogą liczyć na bezzwrotny dodatek. Jego wysokość jest zróżnicowana – do 5.000 EUR ze środków kraju związkowego Berlin oraz do 9.000 EUR lub do 15.000 EUR ze środków federalnych. Wielkość dodatku uzależniona jest od specyfiki przedsiębiorstwa. Gwarantujemy Państwu weryfikację wstępną możliwości uzyskania kredytu, kompletowanie odpowiedniej dokumentacji wraz z wnioskami oraz komunikację z urzędami i z bankami.

Z programu KfW Coronahilfe StartGeld – w ramach tego programu przedsiębiorcy mogą otrzymać kredyt. Skierowany jest do przedsiębiorców rozpoczynających działalność na rynku niemieckim. Może być przeznaczony na inwestycje oraz środki obrotowe. Wysokość kredytu wynosi do 100.000 EUR. Korzystne oprocentowanie uzależnione jest od konkretnego przedsiębiorcy. Gwarantujemy Państwu weryfikację wstępną możliwości uzyskania kredytu, kompletowanie odpowiedniej dokumentacji wraz z wnioskami oraz komunikację z urzędami i z bankami.

Z programu KfW Coronahilfe Universell – w ramach tego programu przedsiębiorcy mogą otrzymać kredyt. Skierowany jest do przedsiębiorców rozpoczynających działalność na rynku niemieckim, na inwestycje oraz środki obrotowe. Korzystne oprocentowanie kredytu uzależnione jest od konkretnego stanu faktycznego. Gwarantujemy Państwu weryfikację wstępną możliwości uzyskania kredytu, kompletowanie odpowiedniej dokumentacji wraz z wnioskami oraz komunikację z urzędami i z bankami.

Opiekun: Joanna Szlęzak-Matusewicz