Sporządzanie ewidencji i innych dokumentów akcyzowych | ECDP Group

Sporządzanie ewidencji i innych dokumentów akcyzowych

Wielu podatników podatku akcyzowego ma trudności w opracowaniu odpowiednich wzorów ewidencji akcyzowych lub też oświadczeń, zestawień, protokołów. Wymóg tworzenia takiej dokumentacji wynika z obowiązujących przepisów, które jednak zazwyczaj nie narzucają ścisłych formularzy. Usługa polega na opracowaniu wzorów odpowiednich ewidencji i innych dokumentów potrzebnych w działalności danego podatnika wraz ze wskazaniem dokładnych zasad ich sporządzania.

Zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia przy tworzeniu dokumentacji akcyzowej.

Korzyści z opracowania ewidencji i innych dokumentów akcyzowych:

  • pewność, że sporządzone dokumenty (wzorce) są zgodne z prawem
  • uniknięcie zarzutu wadliwego działania ze strony organu podatkowego

Zapraszamy do kontaktu