Honorarium artysty jest zwolnione z VAT | ECDP Group

Zwolnienie z podatku usług świadczonych przez twórców i artystów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT

Wynagrodzenia za wystąpienia artystów mogą być wypłacane na dwa sposoby:

  • jako honorarium pobierane bezpośrednio przez artystę
  • jako opłatę pobieraną przez organizatora koncertu (który później wypłaca honorarium artyście).

Czy zwolnienie z VAT dotyczy też czynności wykonywanych przez agencje/ organizatorów koncertu? Kiedy artyści nie naliczają podatku VAT? O tym na łamach Rzeczpospolita pisze Alicja Ziółek, doradca podatkowy i starszy konsultant podatkowy w Grupie ECDP.

Zachęcamy do lektury, pełna treść artykułu znajduje się tutaj.

18 czerwca 2019

Powiązane specjalizacje: